Sprog og tolkebistand

Har du brug for en tolk til f.eks. møder med din sagsbehandler, læge eller andre offentlige instanser? Her er en oversigt over tolkebistand.


Tilbud om tolkebistand

De Grønlandske Huse i Danmark tilbyder tolkebistand enten via husenes egne tolke eller freelance tolke, som husene kan henvise til indenfor deres dækningsområde. Husene kan kontaktes pr. telefon indenfor husenes åbningstider.

De enkelte Grønlandske Huse har ikke helt samme praksis omkring tolkebistand. Nedenfor er praksis i de enkelte huse beskrevet:

Det Grønlandske Hus i Aalborg

  • Huset har egen tolk. Hvis behovet opstår, kan der også henvises til tolk udenfor huset.
  • Huset yder ikke gratis tolkebistand, der afregnes ifølge gældende regler.

Det Grønlandske Hus i København

  • Der er mulighed for at rekvirere tolkebistand fra Rådgivningskontoret i nødvendigt omfang, f.eks.: ved retsmøder, ved hospitalsindlæggelser, i familie- og børnesager og i forbindelse med konsultation hos egen læge
  • Medarbejderne på Rådgivningskontoret er desuden tilknyttet tolkeformidlingen i Københavns Kommune.

Det Grønlandske Hus i Odense

  • Huset har ikke tilknyttet egne tolke, men kan henvise til en tolk, der bor i området.
  • Huset yder ikke gratis tolkebistand. Myndigheden afregner direkte med tolken. Det er myndigheden (kommune, region, retsvæsen, sygehuset el. lign.), der bevilger tolken. Enten på eget initiativ, eller efter anmodning fra brugeren.

Det Grønlandske Hus i Aarhus

  • Enhver offentlig myndighed (retsvæsen, socialforvaltning, sundhedsvæsen m.v.) kan bestille tolk fra Det Grønlandske Hus i tilfælde, hvor det er åbenlyst nødvendigt.
  • Tolkebistand bør bestilles i god tid, dvs. et par dage før et planlagt møde. Men i akutte tilfælde kan tolkning dog gennemføres med kort varsel, såfremt der er medarbejdere i huset, som kan påtage sig opgaven. Tolkning vil kun i yderst sjældne tilfælde kunne gennemføres uden for normal arbejdstid.
  • Tolkning kan foretages af husets egne medarbejdere, og der opkræves honorar til de til enhver tid gældende takster for tolkning, der er fastsat af Justitsministeriet. Hvis det er nødvendigt at benytte tolke, som ikke er ansat i huset, kan der henvises til disse. Deres arbejde skal honoreres med de til enhver tid gældende takster for tolkning, der er fastsat af Justitsministeriet, og afregnes direkte til disse.

Danskundervisning

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1010 af 16. august 2010  om danskundervisning for voksne udlændinge med flere, er det muligt for grønlændere at modtage danskundervisning. Kommunen er dog ikke forpligtet til at tilbyde undervisning.

Læs mere

Læs mere om sprog og tolkebistand og artikler om kultur og sprog