Printlogo for Udsatte Grønlændere

Aktører


De Grønlandske Huse

De grønlandske huse har til opgave
– at repræsentere den grønlandske kultur i Danmark
– at yde råd og vejledning til grønlændere i Danmark
– at formidle viden og oplysning mellem Danmark og Grønland.

De Grønlandske Huse står bag informationssiden kenddanmark.dk

Det Grønlandske Hus, Aalborg
Det Grønlandske Hus, Aarhus
Det Grønlandske Hus, København
Det Grønlandske Hus, Odense

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole har en lang tradition for at arbejde med udsatte grønlændere i Danmark. Skolen har kontakt med udsatte grønlændere i København, Århus, Aalborg og Nuuk og arbejder sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører om mødesteder, aktiviteter og  botilbud. Der er tilbud om rådgivning og vejledning, opsøgende arbejde mv.

Kofoeds Skole, København
Kofoeds Skole, Aarhus
Kofoeds Skole, Aalborg

Den Grønlandske Retshjælp

Den Grønlandske Retshjælp tilbyder gratis (anonym) rådgivning og lettere sagsbehandling til personer med relation til Grønland. Retshjælpen samarbejder med De Grønlandske Huse.

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn er en uafhængig NGO, der arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn i Grønland og Danmark kan leve et værdigt liv og har mulighed for at udvikle sig positivt.

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte er sat i verden for at være talerør for socialt udsatte grupper i Danmark. Rådet har en række indsatsområder, som hver især repræsenterer en form for udsathed. Udsatte grønlændere er et af områderne.