Printlogo for Udsatte Grønlændere

Bolig


Avancementsmentor – opfølgning på undersøgelsen ‘Små skridt – Store forandringer’

Gitte Pilgaard Larsen, Københavns Kommune, 2008

Siden 2007 har der i Københavns Kommune været ansat en avancementsmentor. Formålet har været at yde støtte til ti hjemløse grønlændere ift. at bruge eksisterende tilbud samt etablere og holde kontakt til de offentlige myndigheder. Projektet har betydet, at livsvilkårene for alle ti grønlændere er forbedrede.
Download Avancementsmentor – opfølgning på undersøgelsen ‘Små skridt – Store forandringer’

Små skridt – store forandringer

Signe Boeskov og Nanna Folke Olsen, Center for Kulturanalyse, januar 2006

En undersøgelse af hjemløshed blandt grønlændere i København.
Download Små skridt – store forandringer

Hjemløse grønlændere får fast adresse

Julie Greve Bentsen

Københavns Kommune står bag et nyt byggeprojekt af boliger til hjemløse grønlændere. Som noget nyt får de hjemløse lov til at komme med ønsker til boligernes udformning, inden byggeriet bliver sat i gang.
Download Hjemløse grønlændere får fast adresse

Små ønsker om et hjem

Julie Greve Bentsen

Lars Sonne drømmer om en hems, kogeplader og et grønt område. Han håber på at få en af kommunens nye boliger i Brønshøj til hjemløse grønlændere.
Download Små ønsker om et hjem