Printlogo for Udsatte Grønlændere

Børn og unge


MIPI – Meeqaat Iniisuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik, Videnscenter om Børn og Unge

MIPI er Grønlands Selvstyres Videnscenter om Børn og Unge (jf. Landstingslov nr. 26 af 18. december 2003). MIPI fungerer som et dokumentationscenter, som indsamler og systematiserer  viden om børn og unges vilkår i Grønland. Der indsamles oplysninger med udgangspunkt i barnet, f.eks. familiemæssige, sociale, sundheds-, skole- og boligmæssige forhold.

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn støtter socialt udsatte grønlandske børn og unge i Grønland og Danmark.

To kortfilm om kulturforskelle

Foreningen Grønlandske Børn har i foråret 2015 produceret to kortfilm, der omhandler de fordomme og stereotype forestillinger, grønlandske børn og unge bliver mødt med af danskere. Filmene skal være med til at nedbryde de fordomme, som kan påvirke børn og unges identitet og selvværd i negativ retning. Filmene bærer titlerne Forforståelse, Nysgerrighed og Fordomme og Mødet med Danmark. Begge film kan findes her.

Filmene er fotograferet og instrueret af Mikisoq H. Lynge og er produceret i samarbejde mellem Foreningen Grønlandske Børn og MKSQ Media.

Store skadevirkninger af seksuelle overgreb

SFI er fremkommet med en lang rapport vedr. skadevirkninger efter seksuelle overgreb. Rapporten fastslår at der er klare sammenhænge mellem seksuelle overgreb og unges vanskeligheder som lav tilfredshed med livet og stort forbrug af alkohol og hash. Dermed peger rapporten på store perspektiver i forebyggelse af seksuelle overgreb.

Else Christensen og Siddhartha Baviskar, SFI, 2015

Du kan download rapporten Store skadevirkninger af seksuelle overgreb her

Evaluering af forlængelsen af “Et godt liv i danmark”

Foreningen Grønlandske Børn, 2012

Det femårige projekt “Et godt liv i Danmark” har givet 120 grønlandske børn i Danmark børn et bedre liv. Børnene kæmpede med ensomhed og sociale problemer. Gennem fem år var børnene hver måned på weekendkoloni og fik masser af gode, dejlige og sjove oplevelser sammen med deres grønlandske kammerater. De var på seks årlige familieaktivitetsdage og på en årlig sommerlejr med deres forældre og søskende og alle vennerne fra projektet. Disse børn har i dag fået venner for livet og et langt bedre udgangspunkt for at få en god fremtid og et godt voksenliv.
Download Evaluering af forlængelsen af et godt liv i Danmark

Børnefattigdom i Grønland

Christina Schnohr, Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff, MIPI, 2007

Download Børnefattigdom i Grønland

ILASIAQ evaluering af en bo-enhed for udsatte børn

Else Christensen, SFI, 2013

SFI har foretaget en undersøgelse, der viser at børn, som får et ophold på bo-tilbuddet Ilasiaq i Nuuk, får det bedre. Det socialpædagogiske bo-tilbud Ilasiaq er en del af Mælkebøttecenteret i Nuuk for socialt udsatte børn og unge under 18 år. Enheden har eksisteret siden efteråret 2011, og SFI har evalueret institutionens første år. SFI’s evaluering fremhæver særligt betydningen af engagerede medarbejdere og supervision af dem.
Downloade Ilasiaqevaluering af en bo-enhed for udsatte børn på dansk og grønlandsk

Børn i Mælkebøtten. Fra socialt udsat til mønsterbryder?

Else Christensen, SFI, 2013

SFI har fulgt en gruppe anbragte børn, der har boet en periode i Børne- og Ungehuset Mælkebøtten i Nuuk og herefter blevet anbragt. Undersøgelsen viser, at selvom børnene har haft gavn af opholdet, så har de stadig store udfordringer et år efter tiden i Mælkebøtten. Rapporten fremhæver at udsatte børn i Grønland har brug for langvarig indsats.

Download undersøgelsen Børn i Mælkebøtten. Fra socialt udsat til mønsterbryder?

Ung i det grønlandske samfund

Else Christensen, SFI, 2013

Denne rapport er den anden af SFI’s fire rapporter, der følger projektet NAKUUSA, som betyder ‘Lad os være stærke’. Projektets formål er at sikre, at grønlandske børns vilkår og rettigheder bliver styrket. Det er en del af det arbejde, der i disse år foregår i Grønland for at få almindelige mennesker (også unge) til at tage mere socialt ansvar for egen og andre menneskers trivsel.
Download Ung i det grønlandske samfund

”NAKUUSA – vi vil og vi kan”

Else Christensen, SFI, 2012

Hvilke sociale problemer er grønlandske unge optaget af? Er det hash- og alkoholmisbrug, seksuelle overgreb eller unges psykiske vanskeligheder? Og hvem mener de har ansvaret for, at der gøres noget ved de sociale problemer?
Download  “NAKUUSA – vi vil og vi kan”

Den sociale indsats for børn og unge i Grønland

Else Christensen og Helle Hansen, SFI, 2011

SFI-undersøgelse dokumenterer, at den sociale indsats for børn og unge i Grønland er tilfredsstillende. Der er fundet frem til intet mindre end 141 indsatser, herunder alt fra familiecentre i de større byer til sommerlejre. Samtidig viser undersøgelsen, at der er mangel på undervisning til dem, der arbejder med anbragte børn. Dette er problematisk, da 8-10% af de grønlandske børn, er placeret udenfor eget hjem.
Download Den sociale indsats for børn og unge i Grønland på dansk og grønlandsk

Væk fra Grønland

Else Christensen, SFI, 2011

Der bliver i rapporten sat fokus på grønlandske børn i Danmark, der kommer fra ressourcesvage familier. 20 grønlandske familier er blevet interviewet og tendensen i svarene er gennemgående. Børnene har bedre muligheder i Danmark, når det kommer til uddannelse, men hvad nytter det, hvis de er ensomme udenfor skolens mure. De socialt svage grønlandske familier har nemlig svært ved at skabe sig et socialt netværk.
Download Væk fra Grønland

Grønlandske børn i Danmark

Else Christensen, SFI, 2010

Grønlandske børn, der bor i Danmark, trives lige så godt som jævnaldrende danske børn. Det viser en undersøgelse fra SFI, der for første gang zoomer ind på grønlandske børns vilkår og trivsel i Danmark. Det er dog væsentligt at understrege, at i den gruppe, hvor begge forældre er grønlandske, er der en større andel børn, der har det svært, ligesom flere af forældrene i denne gruppe er dårligt stillet med få ressourcer og mange personlige problemer.
Download Grønlandske børn i Danmark

De usynlige børn – en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

Foreningen for grønlandske børn, 2012

Bogen er en opslagsbog, hvor man kan få indsigt i de udsatte grønlandske børns oplevelser og vilkår.
Download De usynlige børn

Anbefalinger angående børns og familiers trivsel

Departement for Sociale Anliggender,  2009

Rapporten er resultatet af arbejdet i syv forskellige arbejdsgrupper, der blev nedsat i begyndelsen af 2009. Arbejdsgrupperne skulle komme med anbefalinger på børne- og familieområdet. Rapporten anbefaler bl.a., at der nedsættes et tværfagligt Børneråd og at der etableres et børnehus i Grønland.
Download Anbefalinger angående børns og familiers trivsel

Børn i Grønland

Else Christensen, Lise G. Kristensen og Siddhartha Baviskar, SFI, 2008

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i 2007-2008 gennemført en stor undersøgelse af børns vilkår i Grønland.
Download Børn i Grønland. Læs resumé samt anbefalingerne

Børn og unge i Grønland – en antologi

Kahlig, Wolfgang og Banerjee, Nina (red.), MIPI, Ilisimatusarfik & milik publishing, 2007

‘MIPI – Videnscenter om børn og unge i Grønland’ har i november 2007 udgivet en antologi om børn og unges livsvilkår i Grønland. I bogen giver 25 forfattere beskrivelser og analyser af grønlandske børn og unges virkelighed.
Læs mere om Børn og unge i Grønland – en antologi

Bibi er grønlænder

Bejder, Peter og Kim Boye Holt, Skødstrup, Mañana, 2002

I en række opslag ledsaget af faktabokse fortælles om den 14-årige Bibi fra Grønland. Bl.a. om familiens opvækst i Grønland, flytningen til Viborg, familiens hverdag i Danmark med venner, skolegang, fritid og fester samt om den vanskelige tilværelse mellem en grønlandsk og dansk kultur.

Hjemmestyrets børn

Tine Bryld,  Aschehoug, 2002

Hjemmestyret fylder i 2003 25 år og det samme gør de unge grønlændere, som fortæller om fremtiden, arbejde, uddannelse, familie og børn.

I den bedste mening

Tine Bryld,  Atuakkiorfik, 1998

Historien om hvorfor 22 grønlandske børn i 1951 blev udpeget til at komme til Danmark i familiepleje og senere blev sendt tilbage til et børnehjem i Nuuk med kun dansk som sprog, og om hvad der siden hændte dem.

Grønlandske drenge har det ofte svært

Ulla Haahr, Tidsskriftet Social Forskning, 2009

Artiklen er skrevet på baggrund af undersøgelsen “Børn i Grønland – En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel”, der blev udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i februar 2009.
Download Grønlandske drenge har det ofte svært