Printlogo for Udsatte Grønlændere

Grønlændere i Danmark


Rådet for socialt udsatte

Rådet for socialt udsatte skal være talerør for hjemløse, narkomaner, prostituerede, sindslidende, alkoholikere og andre socialt udsatte.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut tilbyder foreninger, institutioner osv. kan leje film om blandt andet Grønland.

Ligebehandling af grønlændere i Danmark – grønlænderes oplevelser af mødet med det danske samfund

 

Institut for Menneskerettigheder, 2015

Grønlændere er danske statsborgere og har derfor de samme rettigheder i Danmark som alle andre med dansk statsborgerskab.I almindelighed bliver grønlændere ikke betragtet som en etnisk minoritet, selvom nogle oplever særlige sproglige, kulturelle og sociale udfordringer i det danske samfund på linje med borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Men denne og andre undersøgelser viser, at personer med grønlandsk baggrund møder en række udfordringer i forhold til at nyde lige muligheder med andre danskere i Danmark. Download rapporten her.

I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg “bare” grønlænder

Rådet for Socialt Udsatte, 2014

En undersøgelse om, hvorfor nogle grønlændere bliver socialt udsatte, når de kommer til Danmark. Rådet har interviewet 12 grønlændere i Danmark om deres liv i Grønland, før de kom til Danmark, om grunden til at de rejste til Danmark, og hvordan de endte med at leve et udsat liv med misbrug, hjemløshed eller fattigdom. Læs undersøgelsen her.

Læs også Rådets anbefalinger til socialminister Manu Sareen om, hvordan tilflyttende grønlændere bedre kan hjælpes, så de ikke ender i en udsat tilværelse i Danmark.

Grønlændere bosiddende i Danmark

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, 2007

En statistisk konstatering af antallet af grønlændere i Danmark, samt en demografisk og socio-økonomisk beskrivelse af disse.
Download Grønlædere bosiddende i Danmark

Hvorfor grønlændere bosætter sig i Danmark

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, 2007

Fokus er på studerende og erhvervsaktive grønlændere i Danmark. Disse grupper er et potentiale for det grønlandske samfund og arbejdsmarked. Hæftet kaster lys over en gruppe af ressourcestærke grønlændere, som ellers sjældent er i fokus, for dermed at nuancere billedet af grønlændere i Danmark.
Download Hvorfor grønlændere bosætter sig i Danmark

Man kan mærke længslen…

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, 2011

Hæftet baserer sig på personlige interviews med 26 herboende grønlændere og giver overblik over og indsigt i den del af Grønlands befolkning, der lever og udvikler sig med Danmark som geografisk ramme. Mere specifikt skal hæftet belyse, hvordan man kan få flere grønlændere til at flytte tilbage til Grønland.
Download Man kan mærke længslen…

Døve grønlændere i Danmark

Danske Døves Landsforbund, 2009

Rapporten viser, at stort set alle i målgruppen er socialt udsatte ift. misbrug, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og fysiske/psykiske lidelser. Dog er ingen af de døve grønlændere uden bolig i Danmark.
Download Døve grønlændere i Danmark

Fra glatis til fast grund

Socialt Udviklingscenter SUS, 2010

Erfaringer, metoder og gode råd fra projekterne under  projekt ‘Tidlig opsporing af nyankomne grønlændere’ er samlet i dette inspirationskatalog. Kataloget er suppleret med eksempler fra tre kommunale tiltag – i odense, Esbjerg og Aalborg – hvor der også er sat særlig fokus på nyankomne grønlændere.
Download Fra glatis til fast grund

Fra Grønland til Danmark

Socialt Udviklingscenter SUS, 2010

Fra Grønland til Danmark består af en række personlige fortællinger af tre grønlændere. Identitetskrise, ensomhed, misbrug og hjemløshed er blandt de emner, der bliver taget op. Der opfordres i piecen til, at grønlændere der overvejer at flytte til Danmark, eller allerede er flyttet, bruger de gode råd, der er at finde i den.
Download Fra Grønland til Danmark

Apropos… Grønlændere i Danmark

Hvad sker der, når en grønlænder kommer til Danmark? Hvordan er det at komme til Danmark, og hvorfor er der tilsyneladende så mange grønlændere som ikke kan finde sig til rette i vort samfund? Hør DR’s udsendelse fra november 2008, hvor blandt andre Karo Olsen-Jensen fra Kofoeds Skole medvirker.
Hør Apropos… Grønlændere i Danmark

De usynlige grønlændere

Østergaard, Mette (red.), Aalborg Kommunes Trykkeri, 2003

Interviewundersøgelse af ældre grønlændere i Nordjyllands og Viborg Amter.

Prisen for danskhed

Jeannette Ulnits, Artikel i Socialrådgiveren, no. 20/2002

Mange grønlænderne i Danmark mistrives. Nogle af dem lever et usselt liv med misbrug og prostitution, andre holder skruen i vandet. Men de fleste har ondt i identiteten, mener en københavnsk psykoterapeut med grønlandsk baggrund
Download Prisen for danskhed

Grønlændere i Danmark; En overset minoritet

Lise Togeby,  Århus Universitetsforlag, 2002

Grønlændere bosat i Danmark er på mange måder en usynlig national minoritet. Det er relevant at stille spørgsmålet om, hvorfor det forholder sig således, og i denne sammenhæng forsøge at få et overblik over vilkårene for grønlændere i Danmark.

’Bagerst i køen – om gruppen af grønlændere i Danmark’

Sørine Olsen og Inger Bruun, 2000, i Carsten Andersen, Henning Hansen & Jens Wissing (red.): På den anden side. NGO-rapport om den sociale udvikling, København, Socialpolitisk Forlag.

En alternativ rapport til den danske regerings officielle rapport til opfølgning på FNs sociale topmøde i 1995 i København. Med artikler af uafhængige eksperter og andre “nøglepersoner”, der på hver deres område giver en kritisk, saglig og politisk fremstilling af de sociale forhold i Danmark.

Afmagtens minoritet i Danmark

Nikoline Ziemer
Download Afmagtens minoritet i Danmark

Grønlændere straffes hårdere

Martine Lind Pedersen og Morten Brink Iwersen, Information, 2003

Artikel om grønlændere, der dømmes til fængsling på ubestemt tid.
Download Grønlændere straffes hårdere

De glemte grønlændere

Martine Lind Pedersen og Morten Brink Iwersen, Information, 2003

Artikel om indsatte grønlændere i Anstalten ved Herstedvester.
Download De glemte grønlændere

I fængsel langt væk

Martine Lind Pedersen og Morten Brink Iwersen, Information, 2003

Artikel om grønlænderen Martin Efraimsen, der sidder fængslet i Danmark.
Download I fængsel langt væk

Hvorfor særlig bistand til grønlændere

Inger Bruun et. al., Socialrådgiveren nr. 23. 1996

Grønlændere lades i stikken af deres danske statsborgerskab

Det danske statsborgerskab fanger grønlænderne i et limbo, hvor de hverken er danskere eller udlændinge, og det er et velkendt problem, der kan være forklaringen på den store marginalisering, mener eksperter.
Download Grønlændere lades i stikken af deres danske statsborgerskab

Skal man hjælpe udsatte grønlændere hjem?

Martine Lind Krebs skriver i en artikel på hjemmesiden Kalaallit Nunaata Radio om, hvorvidt man skal hjælpe udsatte grønlændere hjem eller ej. Efter interview med både Helle Rønn fra Kofoeds skole i Aalborg og interview med Jan Thrysøe, leder af Det Grønlandske Hus, har Martine skrevet en artikel, der præsenterer de forskellige synspunkter.
Download Skal man hjælpe udsatte grønlændere hjem?

En fælles gnist

Tina Hjulmann Meldgaard

Et godt samarbejde er en forudsætning for at opnå resultater, når man arbejder med at forbedre vilkårene for udsatte grønlændere. Det mener Helle Rønn fra Kofoeds Skole og Morten Dalsgaard fra Frederiksberg Centret.
Læs En fælles gnist

Resonans – kemien mellem mennesker

Joanna Gulløv Widding, Socialt Udviklingscenter SUS, 2012

På netværksdagene i maj 2012 for medarbejdere, der har kontakt med socialt udsatte grønlændere i Danmark, blev der stillet skarpt på resonans i relationsarbejde. Det kom der mange inspirerende dialoger og diskussioner ud af.
Download Resonans – kemien mellem mennesker