Printlogo for Udsatte Grønlændere

Grønland


Tidsskrift om Grønland

Tidsskriftet Grønland indeholder illustrerede artikler om grønlandske og arktiske forhold og er udgivet af Det grønlandske Selskab siden 1953. Databasen indeholder artikler med emner indenfor samfund, politik, erhverv, natur, kultur og historie.

Grønlands Selvstyre

På hjemmesiden kan du læse om Grønlands Selvstyres arbejde

Grønlands sundhedsportal

Sundhedsportalen indeholder information om sundhedsområdet og henvender sig til borgere, patienter, uddannelsessøgende, sundhedsfagligt personale, sundhedsvæsenets institutioner og samarbejdspartnere.

Menneskerettigheder i Grønland – Status 2014

Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet en rapport over status på menneskerettigheder i Grønland indenfor følgende syv områder: Gennemførelse af menneskeretten, børn, handicap, retssikkerhed, udbredelse af menneskerettigheder, uddannelse og udvindingsindustri.

Find rapporten på både dansk og grønlandsk her

Forvist til forsorg

Stine Grønbæk Jensen og Marie Louise Knigge, forlaget UDVIKLING,  2008

Bogen fortæller historien om grønlændere med handicap nedsendt til Danmark.

Socialt truede og handicappede grønlændere i Grønland og Danmark

Tove Taul, Egmontfonden, 1988

Grønlands historie – kort fortalt

Jørgen Fleischer, Aschehoug, 2003

Gennemgang af Grønlands historie fra de første indvandrere, nordbotiden, koloniseringen, kolonitiden og perioden frem til vor tids hjemmestyre.

Forvandlingens tid; Grønland fra koloni til landsdel

Jørgen Fleischer, Atuakkiorfik, 1997

Gyldendals Bog om Grønland 1999

Kalaallit Nunaat, Gyldendal, 1999

Beskriver landet, befolkningen og forholdene, som de tager sig ud set indefra af grønlændere og danskere med indgående kendskab til landet. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for livet i det gamle og moderne Grønland.

Mælkebøtter og andet smukt

Lene Shannon, Roslev, Visdal, 1999

Otte danske kvinder fortæller om deres oplevelser med hverdagen på Grønland og deres møde med den grønlandske kultur.