Printlogo for Udsatte Grønlændere

Indsatser i Danmark


Når viden skaber resultater: Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Rambøll Management, 2008

Rambøll Management har i perioden 2004-2008 evalueret de forskellige projekter, der fik støtte som opfølgning på regeringens Hvidbog for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Du kan i evalueringen læse om såvel effekten af projekterne samt anbefalinger til fortsatte og kommende indsatser.

Download Når viden skaber resultater: Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Fremtidige indsatsområder overfor socialt udsatte grønlændere i Danmark

Socialt Udviklingscenter SUS, 2003

Socialt Udviklingscenter SUS har i forlængelse af Socialministeriets ’Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark’ sat fokus på ønskværdige indsatsområder i forbindelse med en øget indsats overfor socialt udsatte grønlændere
Download Fremtidige indsatsområder overfor socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere

Socialministeriet, 2003

Socialministeriets hvidbog om socialt udsatte grønlændere.
Download Hvidbog om socialt udsatte grønlændere

Trængte projekter for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Christian Schultz-Lorentzen, Grønlandsposten d. 10. november 2009

I to artikler i Grønlandsposten beskrives det, hvordan adskillige projekter for socialt udsatte grønlændere i Danmark er truede, da De Grønlandske Huse fra 2011 ikke længere modtager penge via regeringens satspuljemidler.
Download Sociale projekter truet på økonomien
Download Ingen hjælp fra minister

Udsatte grønlændere i Århus

Center Basen, Aarhus Kommune, 2008

Aarhus Kommune har over tre år arbejdet med og indsamlet viden om udsatte grønlændere i byen. Center Basen har bl.a. sat fokus på, hvorfor målgruppen er socialt udsatte, og kommer med anbefalinger til den fremtidige indsats.
Download Udsatte grønlændere i Århus

Opsøgende indsats og tværkommunalt samarbejde

Københavns Kommune, 2008

Over tre år støttede Socialministeriet et projekt omkring støtte til udsatte grønlændere på Christianshavn. Formålet med projektet var at styrke den opsøgende indsats for udsatte grønlændere på Christianshavn.
Download Opsøgende indsats og tværkommunnalt samarbejde
Download pjecen Håndbog: Socialt udsatte grønlændere

Socialt udsatte grønlændere i Aalborg

Brobyggerselskabet, Aalborg Kommune, 2006

Rapporten giver et billede af socialt udsatte grønlænderes situation i Aalborg og en beskrivelse af de indsatser, der udføres i forhold til målgruppen. Rapporten konkluderer, at der på trods af en differentieret og omfangsrig indsats stadig er indsatsområder, der ikke fuldt ud imødegås af de eksisterende tilbud, og som derfor kan opdyrkes yderligere. Det handler især om misbrugsbehandling, tilbud i det psykiatriske system, styrket revaliderings- og aktiveringsprojekter for grønlandske mænd, større inddragelse af socialt udsatte grønlændere i det grønlandske samfund i Aalborg, inddragelse af “velfungerende” grønlændere, styrkelse af samarbejde mellem projekter og væresteder og styrkelse af det forebyggende arbejde blandt grønlandske børn og unge.
Download Socialt udsatte grønlændere i Aalborg

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg

Brobyggerselskabet, Aalborg Kommune, 2008

I Aalborg har man erfaret, at gruppen af nyankomne unge grønlændere med risiko for at blive udsatte er voksende. Derfor iværksatte man en kortlægning af gruppen, der primært skal give et øjebliksbillede af, hvor stor målgruppen er, og sekundært medvirke til at identificere den. 
Download Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg

Sundhedsfremme for elever på Kofoeds Skole i Aalborg

Download Sundhedsfremme for elever på Kofoeds Skole i Aalborg

Grønlænderes sociale vilkår på Fyn

Det Grønlandske Hus i Odense, 2004

Rapporten viser, at mange grønlændere er godt integrerede i det danske samfund, men at der også er en stor gruppe, der har det svært i Danmark. Tallene i rapporten viser, at mange grønlændere på Fyn ender i den tunge ende af statistikkerne over arbejdsmarkedstilknytning, offentlig forsørgelse og deltagelse i aktivering. Der tegner sig et billede af en sortering, hvor mange grønlændere er udenfor arbejdsmarkedet eller er arbejdsløse, modtager kontanthjælp i stedet for dagpenge og får den mindst erhvervsrettede aktivering.
Download Grønlænderes sociale vilkår på Fyn
Download Bilagstabeller

Hjælp ud af gabestokken

Inger Hørmann, Nordjyske d. 30. juni 2009

Artiklen “Hjælp ud af gabestokken” sætte fokus på Aalborg Kommunes nyetablerede specialenhed, der arbejder med udsatte grønlændere. Målet er at forhindre, at grønlænderne bliver ved med at være udsatte. Indsatsen sker i tæt samarbejde med Kofoeds Skole og Det grønlandske Hus. I artiklen udtaler Kurt Hansen og Helle Røn Christensen sig om deres arbejde i Kofoeds Skole.
Download Hjælp ud af gabestokken

Hvordan arbejder man med “eksplosive grønlændere”?

Per Hjelm, Brobyggerselskabet, Aalborg Kommune
Dowmload Hvordan arbejder man med “eksplosive grønlændere”?

Erfaringer fra grønlænderarbejdet på Kofoeds Skole i Ålborg, Neriusaaq

Læs om udfordringerne i arbejdet på Neriusaaq.
Download Erfaringer fra grønlænderarbejdet på Kofoeds Skole i Ålborg, Neriusaaq

Frivillighed – skal vi inddrage frivillige i vores organisation?

Joanna Gulløv Widding, Socialt Udviklingscenter SUS, 2012

På netværksdagene i maj 2012 for medarbejdere, der har kontakt med socialt udsatte grønlændere i Danmark, blev der stillet skarpt på frivillighed i det sociale arbejde. Det kom der mange inspirerende dialoger og diskussioner ud af.
Download Frivillighed – skal vi inddrage frivillige i vores organisation?