Printlogo for Udsatte Grønlændere

Beskæftigelse og aktivering

Socialt udsatte grønlændere er ofte ledige i lang tid. Deres sociale situation gør, at mange ikke kan søge arbejde.


Udsatte grønlændere som ledighedsgruppe

Gruppen af socialt udsatte grønlændere med særlige behov har ofte lange ledighedsforløb. Deres sociale situation gør, at flere af dem ikke umiddelbart kan søge et arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Denne ledighedsgruppe har ofte brug for et guidet forløb, hvor de både får afdækket deres ressourcer og får hjælp til at få afklaret deres sociale problemer. Gruppen af ledige grønlændere er mangfoldig, og der er ofte behov for et individuelt forløb.

Nedenstående kendetegner de ledige i denne gruppe:

  • Lange ledighedsperioder eller ingen erfaring fra det danske arbejdsmarked
  • Personlige og sociale problemer herunder misbrugsproblemer og boligproblemer
  • Fysisk/psykisk begrænsning af arbejdsevnen
  • Behov for sprogundervisning
  • Behov for uddannelse
  • Behov for viden om det danske samfund
  • Afklaring af egne ressourcer
  • Styrkelse af selvtillid
  • Styrkelse af sociale netværk

Udover socialt udsatte grønlændere er der også en gruppe ledige grønlændere, der ikke har ovenstående karakteristika, men hvor problemet udelukkende er et forsørgelsesproblem. Denne gruppe vil derfor bedre kunne profitere af almindelige aktiveringsforløb.

Aktivering

Lov om Aktiv Socialpolitik påpeger, at alle borgere, der modtager kontanthjælp, har ret og pligt til aktivering. Aktiveringen kan have forskelligt indhold alt efter hvilke målgrupper, den retter sig mod. Aktivering af ledige grønlændere med særlige behov kan bidrage til at højne livskvaliteten og være medvirkende til løsning af sociale problemer. På sigt vil nogle også komme videre ind på det ordinære arbejdsmarked.

Der er dog mange holdninger til, hvorvidt aktivering fører til et bedre liv, og det er et af de spørgsmål, der hyppigt bliver diskuteret blandt medarbejdere i projekter for udsatte grønlændere.

Nogle mener, at aktivering og arbejde kan være en af vejene ud af for eksempel misbrug og hjemløshed. Aktiveringen skal være målrettet og give konkrete erfaringer med arbejdsmarkedet for eksempel gennem praktik eller “daglejerarbejde”. Deltagerne behøver ikke nødvendigvis være ude af et evt. misbrug for at være med, bare de ikke drikker/ryger hash på arbejdet.

Andre mener, at aktivering er formålsløs, så længe de udsatte grønlændere ikke bliver tilbudt en ordentlig misbrugsbehandling eller tilbudt mulighed for at komme i psykologbehandling eller terapiforløb for at få løst op for de gamle byrder, mange har med i rygsækken.

Alle kan dog blive enige om, at uanset hvilken vej man går, så tager det tid og tid og tid. Der findes ikke hurtige løsninger, og ofte vil det, der virker for en person, ikke virke for en anden.

Læs mere

Få mere viden om beskæftigelse