Printlogo for Udsatte Grønlændere

Kultur

Er den grønlandske kultur en gevinst eller en hindring, når grønlændere skal tilpasse sig det danske samfund?


Et samfund under omstilling

Grønland er et samfund i en meget hurtig omstillingsproces fra et traditionelt fangersamfund til et moderne samfund – og fra koloni til selvstændig nation. Livet i et fangersamfund har altid været voldsomt, men det er ikke mindre barskt at leve i et samfund i en omstillingsproces, hvor oprindelige normer og værdier er i skred. Og hvor det, der før gav livet mening, nu har mistet sin betydning. En del grønlændere har levet et meget barskt liv på Grønland, inden de kom til Danmark. Måske har de oplevet en barndom med alkohol, vold og selvmord i familien, og den historie bringer de med sig, når de tager til Danmark i håbet om at kunne skabe et bedre liv her.

Grønlandsk kultur som modsætning til den danske

“Forestil dig ordene intuitiv, afslappet, menneskelig, impulsiv stående overfor ordene effektiv, planlæggende, ansvarlig, fornuftig. Hvilken ordrække passer på grønlænderne og hvilken passer på danskerne? Langt de fleste vil pege på det intuitive som grønlandsk og det effektive som dansk. Forestil dig så, at det ikke er et valg mellem grønlandsk og dansk, men mellem dansk og svensk! Så er det pludselig danskerne, der er intuitive, afslappede, menneskelige og impulsive.”

Ordene kommer fra Kirsten Thisted, lektor ved Minoritetsstudier på Københavns Universitet, og stammer fra et oplæg om grønlandsk identitet, i Det Grønlandske Hus i Odense (2004).

Oplægget blev holdt for en sal fyldt med bl.a. grønlandske studerende, bosat midlertidigt eller permanent i Danmark, fordi de har valgt at tage uddannelser, der ikke findes i Grønland. De studerende kunne nikke genkendende til det, der blev talt om. De opfatter også sig selv som en modsætning til danskerne, men de kan samtidig se, at de meget fastlåste billeder, som grønlændere og danskere har om hinanden, er med til at fastholde grønlændere i nogle romantiske forestillinger om at være et oprindeligt folk.

Grønlandsk kultur opfattes ikke kun som en modsætning til dansk kultur. Kulturen – især fangerkulturen – opfattes ofte også som en hindring for at tilpasse sig det danske samfund og som en årsag til, at grønlændere går i hundene, når de kommer til Danmark. Der er dog ikke noget særskilt i den grønlandske kultur eller leveform, der gør, at grønlændere som et folk er særligt socialt sårbare eller udsatte. Men under alle omstændigheder vil det – at have en anden kulturel baggrund – gøre det enkelte menneske mere sårbart, fordi det er svært at lære systemet og kulturen i et fremmed land at kende.

De Grønlandske Huse

Der er fire Grønlandske Huse i Danmark – i Aalborg, København, Odense og Aarhus. Husene har forskellige opgaver, men fælles for dem er:

  • at de repræsenterer den grønlandske kultur i Danmark
  • at de yder råd og vejledning til grønlændere i Danmark
  • og at de formidler viden og oplysning mellem Danmark og Grønland.

Husene er selvejende institutioner, der støttes økonomisk af Grønlands Selvstyre og af de lokale danske kommuner.

Husene er hver især delt op i afdelinger for social rådgivning, uddannelsesvejledning og kulturelle aktiviteter. Herudover har husene en konsulentfunktion overfor kommuner, der har brug for viden om grønlandske forhold.

Husene har meget tætte relationer til det grønlandske samfund i Danmark og til de lokale grønlandske foreninger, der findes i mange danske byer.

De Grønlandske Huse er involveret i en række projekter rettet mod udsatte grønlændere. Under Indsatser i Danmark kan du læse om projekter, som er målrettet socialt udsatte grønlændere.

Læs mere

Få mere viden om kultur og sprog