Printlogo for Udsatte Grønlændere

Kvindeliv

Hver tredje grønlandske kvinde, der er bosiddende i Grønland mellem 18-24 år, har været udsat for seksuelle overgreb.


Seksuelt misbrug

Ifølge en undersøgelse af Tine Curtis har hver tredje grønlandske kvinde, bosiddende på Grønland mellem 18-24 år, været udsat for seksuelle overgreb. Den samme undersøgelse fortæller, at hver 8. kvinde i denne aldersgruppe er blevet misbrugt seksuelt, inden de fyldte 13 år. De unge er uden sammenligning den aldersgruppe, som mest massivt er ramt af problemet. For eksempel har hver 13. grønlandske kvinde mellem 25-59 år og to ud af 100 grønlandske kvinder over 60 år oplyst, at de har været udsat for misbrug som børn.

Vold mod grønlandske kvinder

Der eksisterer ingen tal for, hvor omfattende problemet med vold mod grønlandske kvinder er i Danmark. Men filmen Inuk Women City Blues giver et billede af, hvordan nogle udsatte grønlandske kvinder lever i bunden af hierarkiet blandt hjemløse, stofmisbrugere og andre udsatte på Vesterbro. En overset gruppe der slås med kulturel fremmedgørelse, overforbrug af alkohol og høj dødelighed. I en solidarisk og poetisk montage går filmen tæt på disse kvinder, følger deres udsigtsløse hverdag og lytter til fragmenter af deres historier. Grønlændere har tendens til ikke at tale om deres følelser, bliver det sagt. Men filmen – der er lavet af den grønlandsk instruktør Laila Hansen – efterlader ingen tvivl om, hvilke typer tragedier der ligger til grund for kvindernes situation: Kulturel opløsning, splittede familier, seksuelle overgreb og nedarvede misbrugsmønstre. Foreninger, institutioner og andre interesserede kan leje filmen hos Det Danske Filminstitut.

Krisecentre for voldsramte kvinder

Krisecentre er midlertidige botilbud til kvinder, der har været udsat for vold eller udsat for trusler om vold. Kvinder kan komme på krisecenter ved egen henvendelse eller efter henvisning fra offentlige myndigheder. Kvinder kan rette henvendelse til krisecentret uden at blive registreret, dermed respekteres retten til anonymitet. Kvinderne kan under et ophold på krisecenter være ledsaget af deres børn.

Se en liste over mange af landets kvindekrisecentre på Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) hjemmeside.

Grønlandske kvinder i Danmark fortæller

Nedenfor finder du to artikler om grønlandske kvinder i Danmark – og om særlige tilbud for grønlandske kvinder. Artiklerne sætter fokus på grønlandske kvinders livssituation i dagens Danmark. Katrine Andersen Ohrt har skrevet artiklerne.

Fortælling om Theodora. Fortællingen handler om at turde vende tilbage livet – fra at have levet livet på kanten af samfundet og følt de stigmatiserende tegn på egen krop, til at finde styrken i sig selv og lysten til livet. Læs Vejen mod nye horisonter.

Maria Tausen – herboende grønlænder og misbrugsbehandler på Frederiksberg Centret – fortæller om behandlingsmetoden Mionnesota modellen, som bragte Maria ud af sit alkoholmisbrug. Læs En grønlandsk kvindes mission.

Læs mere

Få mere viden om grønlandske kvinder