Printlogo for Udsatte Grønlændere

Socialt udsatte grønlændere

Der er ca 1000-1500 socialt udsatte grønlændere i Danmark. De opholder sig primært i de større byer i Danmark.


De fleste klarer sig godt

Langt de fleste grønlændere i Danmark klarer sig godt, de har et arbejde og har stiftet familie. Mange grønlændere lever på en måde, der kombinerer grønlandsk og dansk kultur og identitet. Det vil sige, at de føler tilknytning til både Danmark og Grønland. De regner med at blive boende i Danmark, men har stadig kontakt til venner og familie i Grønland. I Danmark er der blandt andet mulighed for at holde fast i den grønlandske kultur og være sammen med andre grønlændere i de mange lokale grønlandske foreninger og i De Grønlandske Huse i Aalborg, København, Odense og Aarhus.

Socialt udsatte grønlændere i Danmark

En mindre gruppe grønlændere skiller sig ud fra hovedparten af de herboende grønlændere. Det er de såkaldt socialt udsatte grønlændere. Det er svært at vide, hvor mange personer det præcist drejer sig om. Kofoeds Skole skønner på baggrund af deres erfaringer med projekter for udsatte grønlændere rundt omkring i landet, at der er tale om en gruppe på omkring 1000-1500 personer. De socialt udsatte grønlændere opholder sig især i de større byer: København, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Derfor er det primært i disse byer, at den landsdækkende indsats foregår.

De mennesker, vi kalder socialt udsatte grønlændere, er karakteriseret ved at have problemer, der er koncentreret omkring misbrug, hjemløshed, arbejdsløshed og psykiske lidelser. Ofte mangler de sproglige, uddannelsesmæssige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at klare sig i det danske samfund.

Livet på gaden og med misbrug er hårdt, og udsatte grønlændere har derfor ofte en dårligere sundhedsmæssig tilstand og højere dødelighed set i forhold til andre grupper i samfundet.

At socialt udsatte grønlændere klarer sig så dårligt, forklares ofte med, at de ikke har kunnet klare omstillingen fra den grønlandske kultur til den danske. Dette er dog sjældent forklaringen. Problemerne har ofte rod i den personlige livshistorie, som de enkelte grønlændere bringer med sig til Danmark fra Grønland. En del grønlændere har levet et meget barskt liv på Grønland, inden de kom til Danmark. Måske har de oplevet en barndom med alkohol, vold og selvmord i familien, og den historie bringer de med sig, når de tager til Danmark i håbet om, at de kan skabe et bedre liv her.