Printlogo for Udsatte Grønlændere

Sundhed og sygdom

Socialt udsatte grønlændere i Danmark kan være særligt udsatte for både psykiske og fysiske sygdomme.


Psykiske skrammer

De gennemgribende ændringer i det grønlandske samfund har givet nogle mennesker psykiske skrammer. Seksuelt misbrug, selvmord og alkoholmisbrug kan ifølge forskere fra Statens Institut for Folkesundhed være tre af symptomerne på de samfundsmæssige ændringer og kulturelle omvæltninger, som den grønlandske befolkning oplever i disse år. Grønlændere – også dem der bor i Danmark – har eller har ofte haft disse problemer tæt inde på livet.

Fysiske livsstilssygdomme

Livet på gaden og med misbrug er hårdt, og udsatte grønlændere har derfor ofte en dårligere sundhedsmæssig tilstand og højere dødelighed set i forhold til andre grupper i samfundet.

Fysiske livsstilssygdomme rammer især mennesker, der lever med misbrug, uden fast bopæl og regelmæssige måltider. Ifølge Socialministeriets Hvidbog om socialt udsatte grønlændere er der generelt mange af disse mennesker, der har et svækket helbred i form af forskellige fysiske skavanker, som gør hverdagen plagsom, og som begrænser deres udfoldelsesmuligheder. Det rækker fra tilbagevendende småsygdomme som forkølelse og hoste til fysiske skader som dårlig ryg. Flere af de grønlandske mænd, som deltager i Kofoeds Skoles projekter, har også hjerteproblemer. Blandt kvinderne har flere underlivssygdomme.

Tuberkulose

Periodevis florerer tuberkulose i de socialt belastede grønlandske miljøer og gennem de sidste 20 år er antallet af tuberkulosetilfælde i Danmark steget støt.

Tidligere kørte en røntgenbus rundt i København i september måned for at screene borgere i miljøer med øget risiko for tuberkulose, men bussen er nu blevet skrottet på grund af alderdom og manglende reservedele. Sygeplejersker eller andre, der arbejder på gadeplan, i sundhedshuse, lægepraksis og i varmestuer bør derfor være opmærksomme på sygdommen.

I Aarhus har Det Grønlandske Hus en aftale med Aarhus Sygehus, Lungemedicinsk Klinik, om, at grønlændere kan komme til tjek med det samme, hvis der konstateres tuberkulose i de miljøer, som de færdes i.
Kontakt: Lungemedicinsk Afdeling B, Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, telefon 8949 2081