Indsatser i Danmark

Der bliver gjort en del for socialt udsatte grønlændere rundt omkring i landet. Se også listen med indsatser på grønlandsk.

Indsatserne er primært koncentreret om de fem største byer: Aalborg, Esbjerg, København, Odense og Aarhus, hvor størsteparten af de udsatte grønlændere bor eller opholder sig. Derudover er der rådgivningskontorer for grønlændere i Vejle og Viborg. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke lever grønlændere i andre byer, som har brug for en særlig indsats.

Du kan få information om lokale indsatser ved at klikke på bynavnene.