Printlogo for Udsatte Grønlændere

EsbjergVære- og aktivitetsstedet Oqqumut, Esbjerg Kommune

Oqqumut er et socialt værested og aktiveringsprojekt, som drives af Esbjerg Kommune. På Oqqumut er der mulighed for at tale med en dobbeltsproget medarbejder og der er mulighed for at få råd og vejledning omkring en god start i Danmark. Dette kunne f.eks. være:

  • Opstart uddannelse, arbejde
  • Ansøgning om kontanthjælp
  • Oprette bankkonto, skattekort, læge
  • Bolig
  • Tilbud om dansk undervisning
  • Børn i skole, institution
  • Hjælp til hjemrejse
  • Overblik over muligheder

Oqqumut er åben for hygge og fællesspisning hver torsdag aften.

Der er ingen visitation – man kan komme ind fra gaden.

Kontakt:
Oqqumut
Grønnegårdsvej 8
6705 Esbjerg
E-mail: hco@esbjergkommune.dk

Eller på Esbjerg Kommunes hjemmeside her eller Facebook her.


Det Grønlandske Rådgivningskontor

Det Grønlandske Rådgivningskontor yder rådgivning til herboende grønlændere samt vejledning til kontakt med forvaltninger, myndigheder m.m. Der er ansat en dobbeltsproget kontaktperson.

Målgruppen er grønlændere bosat i Esbjerg og omegn med behov for særlig støtte omkring sociale problemer.
Rådgivningskontoret hører under Det Grønlandske Hus i Odense.

Esbjergkontoret og cafeen har åbent om onsdagen kl. 11-16.
Der er telefontid tirsdag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Uden for telefonens åbningstid kan du ringe til socialkonsulenterne i Det Grønlandske Hus i Odense på 6613 7085.

Kontakt:
Vindrosen
Exnersgade 4
6700 Esbjerg

Kontaktperson: Rikke Johansen Lundblad
Mail: rjl@dgh-odense.dk

 


Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn er en politisk uafhængig NGO (Non-Governmental Organization), der arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn og unge bosiddende i Grønland eller Danmark, kan leve et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder.

Foreningen Grønlandske Børn gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Kontakt:
Foreningen Grønlandske Børn
Kirkegade 70
6700 Esbjerg