Printlogo for Udsatte Grønlændere

Esbjerg

Naapiffik – netværkscafé

Hos café Naapiffik kan grønlændere mødes, tale deres sprog, læse aviser og deltage i forskellige aktiviteter. Der vil også være mulighed for at få rådgivning i sociale spørgsmål af en socialkonsulent. Det kan fx være hjælp og støtte i forbindelse med et evt misbrug, etablere kontakt med andre fra Grønland eller henvisning til en tolk.
Læs mere om Naapiffik

Kontakt
Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Tlf.: 7545 7085, mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk

Anaanat – mødregruppe og netværk for nybagte familier

Anaanat er et netværk for nybagte grønlandske mødre og deres familier. Gruppen mødes med en medarbejder og en frivillig én gang om ugen. Kvinderne kan dele erfaringer og udfordringer med hinanden, stille spørgsmål til fagpersoner og få en bisidder med til møder. I forløbet får de blandt andet også besøg af en sundhedsplejerske, jordemoder og en talepædagog.
Læs mere om Anaanat
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Tlf.: 3585 8330, mail: fgb@fgb.dk

BLiD – støtte til sårbare grønlandske familier

‘Et Bedre Liv i Danmark’ (BLiD) er et tilbud til sårbare grønlandske familier med børn i alderen 8-16 år. Her kan hele familien få hjælp til deres udfordringer. Det kan fx være at sikre deres børns trivsel eller at få kontakt til myndigheder og arbejdsmarkedet. BLiD tilbyder hjemmebesøg, som kan støtte forældrene ift. forældrerollen, skole-hjem-samarbejde, kontakt til kommunen mv. BLiD arrangerer årlige weekendkolonier for børnene og familiecaféer. Tilbuddet har til formål at skabe et netværk af grønlandske familier samt at bygge bro mellem myndigheder, foreninger og andre tilbud, som hele familien kan have glæde af. To pædagogiske medarbejdere og en gruppe af frivillige står for at hjælpe familierne. Tilbuddet findes i flere byer.
Læs mere om BLiD
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Tlf.: 3585 8330, mail: fgb@fgb.dk