Printlogo for Udsatte Grønlændere

Hele landet

Retshjælp

Det Grønlandske Hus i Odense tilbyder i samarbejde med et advokatfirma gratis retshjælp for grønlændere i Danmark, som har et juridisk problem enten i Danmark eller Grønland. Retshjælpen varetages af en advokat med særlig viden om retsforholdene i Grønland. Hjælpen består i en gennemgang af sagen, rådgivning og korrespondance i begrænset omfang. Tilbuddet svarer til den offentlige retshjælp.
Læs mere om retshjælpen

Kontakt
Det Grønlandske Hus Odense, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C
Tlf.: 6613 7085

Den Grønlandske Retshjælp

Den Grønlandske Retshjælp er en selvstændig institution, der samarbejder med socialkonsulenter i Det Grønlandske Hus. Institutionen yder gratis rådgivning og vejledning i mange forskellige typer af sager fx i forhold til skilsmisse, forældremyndighed, arveret, erstatningssager og gældssanering. Rådgiverne har tavshedspligt. Retshjælpen optræder ikke som advokat i sager.
Læs mere om den Grønlandske Retshjælp

Kontakt
Det Grønlandske Hus København, Løvstræde 6, 1152 København K 
Tlf.: 3338 1599, mail: rets@sumut.dk

Bistandsværge til grønlændere idømt tidsubestemt straf med afsoning i Danmark

Grønlændere, der er idømt en tidsubestemt straf til afsoning i Danmark, har ret til en bistandsværge. Bistandsværgen kan tjene som den indsattes nærmeste kontaktperson og kan desuden være med til restmøder, udgang og besøge den indsatte en gang om måneden eller ved højtider. Bistandsværgens arbejde koordineres af Det Grønlandske Hus i København, som administrerer ordningen på vegne Justitsministeriet.
Læs mere om tilbuddet om bistandsværge

Kontakt
Det Grønlandske Hus København, Løvstræde 6, 1152 København
Tlf.: 3338 1599

Frivilliguddannelse for unge grønlændere

Siammartoq er et uddannelsesforløb målrettet sårbare unge grønlændere (18-25 år), som er bosiddende i Danmark. Formålet med uddannelsesforløbet er at klæde den unge på til at være frivillig i Foreningen Grønlandske Børns projekter for børn. Samtidig er forløbet en udviklingsmulighed for den unge selv. Som del af forløbet deltager de unge i uddannelsesweekender hvor de blandt andet deltager i gruppeøvelser og får faglige færdigheder i, hvordan de faciliteter aktiviteter for børn. Herefter kommer den unge i praktik i Foreningen Grønlandske Børns tilbud.
Læs mere om Siammartoq
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Tlf.: 3585 8330, mail: fgb@fgb.dk 

Allu – netværk for efterskoleelever i Danmark

Allu er et netværk for grønlandske unge, som er på efterskole i Danmark. Formålet er at give de unge nye oplevelser, støtte til at få nye venner og til at kunne forstå og begå sig i en dansk sammenhæng. Allu arrangerer blandt andet weekendlejre med aktiviteter og mulighed for at dele erfaringer med hinanden.
Læs mere om Allu
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Tlf.: 5210 0260, mail: fgb@fgb.dk