Printlogo for Udsatte Grønlændere

OdenseDet Grønlandske Hus i Odense

Det Grønlandske Hus flyttede i 2013 fra Hunderupvej til 1 sal i Nordatlantisk Hus på Nordatlantisk Promenade i Odense. Huset er et levende og åbent hus, et mødested og en arbejdsplads. Her mødes grønlandske og danske brugere, som får glæde af husets service og aktiviteter. Huset er både et vindue til Grønland og en grønlandsk trædesten i Danmark. Vi fastholder en række traditioner f.eks. fejring af Grønlands nationaldag, grønlandske kulturtilbud og den ugentlige torsdagscafé ALLU. Huset danner også ramme om de grønlandske studerendes fællesspisninger og grønlandske foreninger.

Vi arbejde for at alle, der gæster huset oplever åbenhed og tillid, så de mærker, at de er en del af husets liv og kan deltage i arrangementer. Vi ønsker, at huset skal være et åbent hus, der er synligt i lokalsamfundet. Husets liv og arbejde skal bidrage til at højne kendskabet til Grønland – og forbedre grønlænderes vilkår og muligheder i Danmark.

Det Grønlandske Hus i Odense løser serviceopgaver indenfor socialrådgivning, uddannelse samt kultur i Region Syddanmark og information for grønlandske og danske myndigheder, organisationer og privatpersoner. Huset står for driften af de Grønlandske Rådgivningskontorer i Svendborg, Vejle og Esbjerg. Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi har til huse i Odense, men arbejder i hele Region Syddanmark.

Kontakt:

Det Grønlandske Hus i Odense
Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C
mail: mail@dgh-odense.dk

Folder

Det Grønlandske Hus i Odense har udarbejdet to foldere til nyankomne grønlændere. Folderen indeholder temaer som: Danskundervisning, tolkebistand, arbejde, kontakte ydelser, børn mm. Folderen skal hjælpe nyankomne grønlændere til hurtigere at falde til i Syddanmark.
Download “Velkommen til Odense”
Download “Velkommen til Region Syddanmark”

Cafe Allu

Cafe Allu er en alkoholfri cafe for alle grønlandske borgere og for mennesker med grønlandske relationer eller blot interesse for Grønland. Cafeen holder til i kælderen i Det Grønlandske Hus.  I cafeen er der er mulighed for at få en billig kop kaffe med hjemmebag, ligesom man har mulighed for at læse grønlandske aviser og tidsskrifter.

I forbindelse med cafeeftermiddagene afholdes ofte andre arrangementer, såsom ferniseringer, afslutning for studerende osv. Der er mulighed for at lave håndarbejde i cafeen og at få vejledning i skindsyning.

Caféen er åben hver torsdag fra kl. 13.00 – 18.00.


Mødregruppe for grønlandske mødre

Foreningen Grønlandske Børn har i samarbejde med frivilligkoordinator i Det Grønlandske Hus, Mariann Rosenstand, oprettet en mødregruppe for grønlandske mødre og deres børn. Det Grønlandske Hus stiller lokaler til rådighed hver tirsdag, hvor gruppen mødes kl. 10-13. Er man interesseret i at vide mere om tilbuddet, kontakt da Marian Rosenstand på 51 64 70 64 eller mail: mro@dgh-odense.dk


Pigeklub for grønlandske piger

Hver tirsdag fra kl. 16-19 mødes fire frivillige med en gruppe unge grønlandske piger i Ungdomshuset i Odense. Pigerne kommer både fra Fyn og Jylland, og gruppen er åben for alle grønlandske piger i alderen 14-20 år.

Pigerne bestemmer selv indholdet på dagene, og en af de aktiviteter har været at danne pigebandet Nuan. Derudover bruges tiden bl.a. på  at sidde og snakke, se film, sy tøj, deltage på Odense Havnekulturfestival osv.. Du kan kontakte Mariann Rosenstand på mro@dgh-odense.dk og høre mere.

Kontakt:
Ungdomshuset Odense
Nørregrade 60
5000 Odense C