Printlogo for Udsatte Grønlændere

Odense


Café Allu – netværkscafé for grønlændere

Café Allu er en del af Det Grønlandske Hus. Her kan borgere med grønlandsk baggrund komme forbi til kaffe, te og boller, få en hyggelig snak med andre grønlændere, læse grønlandske nyheder, lave håndarbejde, få rådgivning hos socialkonsulenterne eller tale med en grønlandsk præst. Man kan også være med til at drive caféen som frivillig.
Læs mere, find åbningstider og kontaktoplysninger
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Det Grønlandske Hus i Odense, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C
Tlf.: 6613 7085, mail@dgh-odense.dk 

Anvisning til tolk

Det Grønlandske Hus kan hjælpe grønlændere med at få anvist en tolk til fx samtaler i kommunen, lægebesøg, besøg i retten mv. Det kan tage nogle dage at skaffe en tolk, så det er vigtigt at bede om en tolk i god tid. Det Grønlandske Hus har en liste over personer, som stiller sig til rådighed som tolke – de har ikke ansvar for tolkenes virksomhed, men fungerer udelukkende som kontaktled.
Læs mere om tilbuddet

Kontakt
Det Grønlandske Hus i Odense, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C
Tlf.: 6613 7085, mail@dgh-odense.dk 

Rådgivning for misbrugere og pårørende

Socialkonsulenterne i Det Grønlandske Hus tilbyder grønlændere med misbrug af fx alkohol og hash rådgivning om muligheder for at komme ud af misbruget. Rådgivningen er også åben for pårørende, som har brug for at tale med nogen.
Læs mere om rådgivningstilbuddet

Kontakt
Det Grønlandske Hus i Odense, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C
Tlf.: 6613 7085, mail@dgh-odense.dk 

Tumit – undervisningstilbud og rådgivning for nytilflyttede grønlændere

Tumit er et undervisningstilbud i små hold for nytilflyttede grønlændere, som er uden forsørgelse eller er på kontanthjælp, og som har – eller ønsker, en bopæl i Region Syddanmark. Deltagerne får blandt andet viden om pligter, rettigheder og kultur i Danmark, rådgivning og vejledning ift. økonomi  og støtte til praktiske gøremål. Undervisningen tager hensyn til den enkeltes forudsætninger og fungerer som supplement til kommunale tilbud. Formålet er hjælp til selvhjælp. Herudover tilbyder medarbejderne i Tumit personlige samtaler, og de kan være bisidder til møder med myndigheder.
Læs mere om Tumit
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Det Grønlandske Hus i Odense, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C
Tlf.: 6613 7085, lmsj@dgh-odense.dk

CTI-støtte til udsatte grønlændere

I samarbejde med Det Grønlandske Hus tilbyder Odense Kommune støtte baseret på CTI-metoden, til udsatte grønlændere (over 18 år) i kommunen. Tilbuddet henvender sig til grønlændere som ønsker en forbedret livskvalitet og på sigt komme i job eller uddannelse. Forløbet strækker sig over ni måneder og inkluderer også peerstøtte fra en frivillig, som deler de samme erfaringer relateret til fx etnicitet eller social udfordring.
Læs mere om støtten og visitationen og find kontaktoplysninger på Odense Kommune hjemmeside

Kontakt
Det Grønlandske Hus i Odense, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C
Tlf.: 6613 7085, mail@dgh-odense.dk