Printlogo for Udsatte Grønlændere

Strategi

Nedenfor finder du informationer om strategi for udsatte grønlændere, som den ser ud i de respektive byer. Vi arbejder pt med at få indhold på strategi-siden.Aalborg

 


Aarhus

Samarbejdsmodel – juli 2014

Samarbejdskommissorium

Projektbeskrivelse

Samtykkeerklæring – Aarhus

Rollebeskrivelse nøglepersoner

Præsentation Strategien for udsatte grønlændere i Danmark

Borgmesterens velkomstbrev på grønlandsk

Velkommen til Aarhus til grønlændere (dansk og grønlandsk version)


Esbjerg

Samarbejdsmodel – Esbjerg

Strategi for socialt udsatte grønlændere – Esbjerg

Velkommen til Oqqumut

Nytilflytter – Dansk

Nytilflytter – grønlandsk

se i øvrigt Esbjerg Kommunes hjemmeside til grønlændere i Esbjerg Kommune


København

 


Odense