Printlogo for Udsatte Grønlændere

Svendborg

Cafe Neriusaat – netværkscafé for grønlændere

I café Neriusaat kan grønlændere mødes og tale deres sprog, læse aviser og deltage i forskellige aktiviteter. Der vil også være mulighed for at få rådgivning i sociale spørgsmål af en socialkonsulent. Det kan fx være hjælp og støtte i forbindelse med et evt misbrug, etablere kontakt med andre fra Grønland eller henvisning til en tolk.
Læs mere om Neriussat

Kontakt
Frivillighuset, Havnegade 3, 5700 Svendborg
Tlf.: 6613 7085