Printlogo for Udsatte Grønlændere

Vejle

Naapiffik – netværkscafé for grønlændere

I café Naapiffik kan grønlændere mødes og tale deres sprog, læse aviser og deltage i forskellige aktiviteter. Der vil også være mulighed for at få rådgivning i sociale spørgsmål af en socialkonsulent. Det kan fx være hjælp og støtte i forbindelse med et evt misbrug, etablere kontakt med andre fra Grønland eller henvisning til en tolk.
Læs mere om Naapiffik

Kontakt
Foreningernes Hus Vejle, Dæmningen 58, 1. sal, 7100 Vejle
Tlf.: 6613 7085, mail: lst@dgh-odense.dk

Anaanat – mødregruppe og netværk for nybagte familier

Anaanat er et netværk for nybagte grønlandske mødre og deres familier. Gruppen mødes med en medarbejder og en frivillig én gang om ugen. Kvinderne kan dele erfaringer og udfordringer med hinanden, stille spørgsmål til fagpersoner og få en bisidder med til møder. I forløbet får de blandt andet også besøg af en sundhedsplejerske, jordemoder og en talepædagog.
Læs mere om Anaanat
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Tlf.: 3585 8330, mail: fgb@fgb.dk