Printlogo for Udsatte Grønlændere

Viborg

Frivillig besøgstjeneste (Region Midtjylland)

Det Grønlandske Hus har en besøgstjeneste for grønlændere i Region Midtjylland, som føler sig isolerede, syge eller ensomme eller af forskellige årsager ikke ser sig i stand til at opsøge fællesskaber. De frivillige besøgsvenner er, så vidt muligt, grønlandsktalende og kommer på besøg ca. én gang om ugen i et par timer. Besøgsmodtageren og besøgsvennen aftaler indbyrdes, hvad der skal ske, når besøgsvennen er der. En medarbejder fra Det Grønlandske Hus formidler kontakten mellem besøgsmodtagere og besøgsvenner.
Læs mere og find kontaktoplysninger

Kontakt
Tlf.: 2154 5098, mail: be@glhus.dk