Kalaallinut Danmarkimiittunut

Quppernerit massuma ataaniittut ilinnut kalaaliusumut naatsorsuussaapput. Angerlarsimaffeqannginneq ineqannginnerlu, atornerluinermut katsorsartinneq, oqalutseqarnissamut ikiorneqarnissaq aamma Danmarkimi ilinniagaqarneq pillugit paasissutissat pissarsiarisinnaavatit.