Printlogo for Udsatte Grønlændere

Litteratur og websteder


Rapporter

Ahlmark, N. m.fl.  (2019). Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Baviskarsfi, S. (2015). Grønlændere i Danmark: En registerbaseret kortlægning. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Benjaminsen, L. (2019): Hjemløshed i Danmark 2019: National kortlægning. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Benjaminsen L. (2018). Hjemløshed blandt kvinder i Danmark En kvalitativ interviewundersøgelse. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Benjaminsen. L (2019). Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark. Midtvejsevaluering. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Benjaminsen, L. & Lauritzen, H, H. (2015). Hjemløshed i Danmark 2015: National kortlægning. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Christensen, E. (2011): Væk fra Grønland. Udsatte grønlændere, der flytter til Danmark med deres børn. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Christensen, E. (2013): Unge i det grønlandske samfund. Unges viden om og holdninger til sociale problemer og muligheder i det grønlandske samfund. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Christensen, E. og Baviskar, S. (2015): Unge i Grønland: Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Institut for Menneskerettigheder (2015): Ligebehandling af grønlændere i Danmark: Grønlænderes oplevelse af mødet med det danske samfund.

Jakobsen, V. og Larsen, M.R. (2014): En kvantitativ delundersøgelse af grønlænderes møde med offentlige institutioner. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Larsen, R, M. (2018): Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark. VIVE – Viden til Velfærd.

Olsen, R. (2017): Meninger med mere. Kofoeds Skole.

Pedersen, Pia Vivian (2018): Socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet. Rådet for Socialt Udsatte.

Rådet for Socialt Udsatte (2014): “I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg ‘bare’ grønlænder”: Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark. 

Rådet for Socialt Udsatte (2016): Udsatte grønlandske kvinder i Danmark: En undersøgelse af kvindernes livssituation, problemer, ressourcer og behov

Socialstyrelsen (2014): I bruger alt for mange ord. Rapport om inklusion af unge grønlændere i Aalborg – en gruppesag i VISO.

Socialstyrelsen. Beskrivelse af Siammartoq ud fra redskabet Lovende Praksis. Beskrivelse af praksis for socialt udsatte grønlændere i Danamrk. (Siammartoq er en frivilliguddannelse målrettet unge grønlændere i Danmark)

Socialt Udviklingscenter SUS (2014): Samarbejdsmodel: Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere. Socialstyrelsen.

Wingender, M. m.fl. (2019): Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere: En kvalitativ undersøgelse af fagpersoners oplevelser og erfaringer. Analyse & Tal

Websteder

Socialstyrelsen: temaside om udsatte grønlændere og strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Kenddanmark.dk – hjemmeside til grønlændere, der tænker på at flytte til Danmark eller allerede bor her. Hjælp og gode råd om bolig, arbejde, netværk mv. De Grønlandske Huse står bag siden.

Artikler

Baviskar, S. (2016). Det sociale  arbejde med grønlændere: Erfaringer fra Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark. I: Uden for nummer 33. Dansk Socialrådgiverforening.

Bjerge, B. (2019): Udsatte grønlændere i det danske velfærdssystem: målrettede indsatser som mulighed og benspænd. I: Stof, nr. 33.

Pedersen, L.N. (2017): Udsatte grønlændere i terapi: en faglig og personlig historie. I: Tidsskrift for psykoterapi, Årg. 25, nr. 2.

Poppel, U. (2014). Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark. I: Stof, Nr. 24

Schiermacher, M. (2014). Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst. I: Stof, nr. 23.

Sjursen, J. (2014). Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor. I: Stof, nr. 23.

Socialstyrelsen (2016): Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde.