Printlogo for Udsatte Grønlændere

Om os

Siden er udviklet af Socialt Udviklingscenter SUS for Socialstyrelsen

Kontakt: Elisabeth Mamsen, elm@sus.dk projektmedarbejder
Webside: www.sus.dk

SUS har gennem en årrække sat fokus på socialt udsatte grønlænderes livssituation i Danmark. SUS servicerer bl.a. et netværk for aktørerne på området socialt udsatte grønlændere, der mødes to gange årligt på et todages netværksmøde. Formålet med netværket er at skabe et inspirationsforum for medarbejderne, der giver mulighed for en konkret og praksisnær erfarings- og videnudveksling. Dermed indgår netværket som et aktivt element i arbejdet med socialt udsatte grønlændere, og medarbejderne er med til at kvalificere indsatsen.

Se filmen og få indblik i nogle af netværksdeltagernes egne tanker om netværket: