Om os

Socialt Udviklingscenter SUS er en uafhængig almennyttig forening, der løser opgaver i forhold til socialt sårbare mennesker.  SUS blev etableret i 1992 og har mange års erfaring med udviklingsarbejde, læring og formidling af indsatser på det sociale område og har gennemført en række store opgaver og projekter i forhold til sociale problemstillinger såvel på lokalt som på nationalt plan.

Socialt Udviklingscenter SUS
Nørre Farimagsgade 13
1364 København K.
Tlf.: (+45) 3393 4450
E-mail: lbl@sus.dk, Louise Boye Larsen, projektleder
E-mail: elm@sus.dk, Elisabeth Mamsen, projektmedarbejder
Webside: www.sus.dk

SUS har gennem en årrække sat fokus på socialt udsatte grønlænderes livssituation i Danmark. SUS servicerer bl.a. et netværk for aktørerne på området socialt udsatte grønlændere, der mødes to gange årligt på et todages netværksmøde. Formålet med netværket er at skabe et inspirationsforum for medarbejderne, der giver mulighed for en konkret og praksisnær erfarings- og videnudveksling. Dermed indgår netværket som et aktivt element i arbejdet med socialt udsatte grønlændere, og medarbejderne er med til at kvalificere indsatsen.

Se filmen og få indblik i nogle af netværksdeltagernes egne tanker om netværket: