Printlogo for Udsatte Grønlændere

Hverdagsmestring

Tilbud med støtte til mestring i hverdagen Det handler om at opnå bedre fodfæste i Danmark, at få større psykisk velvære og tro på egne evner, at tilegne sig det danske sprog og udvikle sociale og faglige kompetencer for at komme i uddannelse og arbejde.


Hverdagsmestring

Tumit – undervisningstilbud og rådgivning for nytilflyttede grønlændere

Aktivitets- og vejledningstilbud for nytilflyttede grønlændere, som er uden forsørgelse eller er på kontanthjælp. Tumit tilbyder aktiviteter med fælles oplevelser samt individuel støtte, der skal motivere deltagerne til at skabe forandring i deres livssituation. Formålet er at give deltagerne kortere vej til uddannelse og beskæftigelse. Tumit hører under Det Grønlandske Hus i Odense.

Læs praksisbeskrivelse

Arctic Street Food – inklusionsprojekt for unge grønlændere

I Arctic Street Food fortolker unge grønlændere råvarer fra Grønland på en ny måde i samarbejde med en professionel kok. Formålet er at øge de unges trivsel og selvværd, at udvikle deres sociale kompetencer og øge kendskabet til det danske samfund og de institutioner, som kan hjælpe dem tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet hører under Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Læs praksisbeskrivelse og se en video om Artic Street Food

Ungecoaching – uddannelses- og vejledningstilbud til udsatte grønlandske unge (afsluttet)

Ungecoaching var et tilbud til udsatte unge grønlændere på kontanthjælp. Tilbuddet omfattede afklarings- og motivationsforløb samt forskellige aktiviteter, der skulle styrke den unges sociale og faglige kompetencer. Formålet var at støtte de unge i at komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet hørte under Bo- og Gadeteamet i Aalborg Kommune.

Læs praksisbeskrivelse

ILIKs mentorordning for grønlændere

ILIKs mentorordning tilbyder mentorforløb til grønlandske borgere, som har brug for støtte til at finde sig til rette i det danske samfund, socialt eller praktisk. I samarbejde med en frivillig mentor bliver borgeren klædt på til at klare sig på egen hånd og finde fodfæste i Danmark. Tilbuddet hører under Det Grønlandske Hus i København.

Læs praksisbeskrivelse

Terapi- og rådgivningsforløb for nytilkomne grønlændere

Et tilbud om psykologisk rådgivning og terapi for nytilkomne grønlændere i Region Midtjylland. Tilbuddet omfatter individuelle samtaleforløb med en psykolog, gruppeforløb for børn, unge og kvinder samt forebyggende indsatser. Formålet med tilbuddet er at deltagere vil opleve større trivsel og blive bedre rustet til at mestre hverdagen. Tilbuddet hører under Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Læs praksisbeskrivelse

Parat til læring og undervisning – danskundervisning til udsatte grønlændere (afsluttet)

’Parat til læring’ var navnet på en pulje under Børne- og Undervisningsministeriet. Fire kommuner fik penge til at igangsætte og afprøve metoder for socialt udsatte grønlændere for at gøre dem mere parate til at tilegne sig det danske sprog. Projekterne foregik i Odense, Vejle, Aalborg og Esbjerg Kommuner i samarbejde med lokale samarbejdspartnere eksempelvis de grønlandske huse og lokale forsorgshjem.

Læs praksisbeskrivelse

Særlig indsats for ledige grønlændere (afsluttet projekt)

Projektet havde til formål at sikre en håndholdt indsats for ledige grønlandske borgere i Odense og støtte dem i at håndtere de problemstillinger, der kan være udfordrende i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Projektet var etableret som et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune og Det Grønlandske Hus Odense.

Læs praksisbeskrivelse