Printlogo for Udsatte Grønlændere

Livsmestring – børn og familier

Tilbud til sårbare børn, unge og familier fra Grønland. Tilbuddene handler primært om at understøtte, at børn og familier indgår i netværk med ligesindede og bliver en del af positive fællesskaber.


Anaanat – mødregrupper og netværk for nybagte familier

Anaanat er mødregrupper for sårbare grønlandske småbørnsmødre i Danmark. Gennem grupperne kan mødrene møde ligesindede og komme i kontakt med sundhedsplejen, tandplejen og andre kommunale tilbud. Anaanat har til formål at skabe et trygt fællesskab for mødre, der ofte står alene eller har svage netværk. Tilbuddet hører under organisationen Grønlandske Børn.

Læs praksisbeskrivelse

Et bedre liv i Danmark – støtte til sårbare grønlandske familier

Et bedre liv i Danmark er et helhedsorienteret tilbud til sårbare grønlandske familier med børn i alderen 8-16 år. Tilbuddets grundsten er at skabe positive fællesskaber for børnene, skabe et netværk mellem grønlandske familier samt at bygge bro til foreninger og andre tilbud, som hele familien kan have glæde af. Tilbuddet hører under organisationen Grønlandske Børn.

Læs praksisbeskrivelse

Sisi – netværk for anbragte børn

Sisi er et tilbud for grønlandske børn, som er anbragt udenfor hjemmet af en dansk kommune. Gennem tilbuddet får børnene adgang til stabile voksne, der har kendskab til grønlandsk kultur, samt adgang til unge frivillige peers med grønlandsk baggrund, der selv har oplevet at være anbragt udenfor hjemmet. Tilbuddet hører under organisationen Grønlandske Børn.

Læs praksisbeskrivelse

Siammartoq – frivilliguddannelse for unge grønlændere

Siammartoq er et landsdækkende toårigt uddannelsesforløb i frivillighed og aktivt medborgerskab for unge grønlændere, der endnu ikke har gennemført en uddannelse. Formålet med uddannelsesforløbet er at de unge udvikler både faglige og personlige kompetencer. Tilbuddet hører under organisationen Grønlandske Børn.

Læs praksisbeskrivelse

Allu – netværk for efterskoleelever i Danmark

Allu er et tilbud om et socialt og støttende netværk til grønlandske unge, der rejser til Danmark for at gå på efterskole. Formålet er at mindske frafaldet blandt grønlandske elever og samtidig sikre, at de unge får et større netværk og mulighed for at vedligeholde deres grønlandske sprog. Tilbuddet hører under organisationen Grønlandske Børn.

Læs praksisbeskrivelse