Printlogo for Udsatte Grønlændere

Overgangsstøtte

Tilbud om støtte til udsatte grønlændere i kritiske overgangsperioder i borgerens liv. Det kan være overgangen fra at være hjemløs og bo på gaden til et liv i egen bolig; overgangen fra brug af rusmidler til behandling og rusmiddelfri, eller når en borger skal i praktik, job eller uddannelse.


Overgangsstoette

ICM-støtte til udsatte grønlændere

ICM-støtte til udsatte grønlændere er et projekt i Københavns Kommune. Projektet afprøver ICM-metoden (Intensive Case Management) for udsatte grønlændere. ICM-metoden er en intensiv og kontinuerlig støtteindsats i forbindelse med, at en borger flytter i egen bolig. Tilbuddet hører under Hjemløseenheden i Københavns Kommunes socialforvaltning.

Læs praksisbeskrivelse

Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Aarhus

Tilbuddet kombinerer CTI-støtte (Critical Time Intervention) og frivilligstøtte med fokus på at opnå og fastholde en længerevarende kontakt til borgerne i det kommunale hjælpesystem. Tilbuddet er forankret i Aarhus Kommune og samarbejder med Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Læs praksisbeskrivelse

Miteq – bosted for grønlandske kvinder

Miteq er et midlertidigt bosted for op til fem grønlandske kvinder, som ønsker at ændre deres livssituation og at arbejde aktivt mod at blive klar til et liv i egen bolig. Bostedet støtter kvindernes personlige udvikling og ruster dem til at flytte i egen bolig og indgå i det danske samfund. Miteq hører under Kofoeds Skole i København og er tilknyttet skolens mødested Naapiffik.

Læs praksisbeskrivelse

Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Odense

Tilbuddet kombinerer CTI-støtte (Critical Time Intervention) og frivilligstøtte med fokus på at opnå og fastholde en længerevarende kontakt til borgerne i det kommunale hjælpesystem. Tilbuddet hører under Odense Kommunes beskæftigelses- og socialforvaltning og samarbejder med Det Grønlandske Hus i Odense.

Læs praksisbeskrivelse

Styrket inklusion af udsatte borgere født i Grønland

Et tilbud til udsatte grønlændere i Vejle Kommune.  Tilbuddet bygger på CTI-støtte (Critical Time Intervention) samt støtte fra en frivillig peer. Formålet er blandt andet, at borgerne opnår større handlekompetence og inklusion i lokalsamfundet, og at færre havner i hjemløshed, i et misbrug, står med ubehandlede traumer m.m. Tilbuddet er forankret i Vejle Kommune.

Læs praksisbeskrivelse