Printlogo for Udsatte Grønlændere

Rådgivning

Tilbud med rådgivning om sociale, økonomiske og juridiske spørgsmål, hjælp til oversættelse mellem dansk og grønlandsk samt hjælp til kontakt med myndigheder. Tilbuddene har et fælles sigte om at hjælpe grønlandske borgere med bedre at kunne navigere i det danske velfærdssystem og samfund.


Raadgivning

Åben Rådgivning i sociale spørgsmål, Aalborg

Socialkonsulenterne i den åbne rådgivning yder vejledning om sociale og juridiske spørgsmål og kan bistå borgeren i kontakten til myndigheder. Rådgivningen yder også konsulentbistand til kommuner og andre offentlige myndigheder. Åben Rådgivning hører under Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Læs praksisbeskrivelse

Åben Rådgivning i sociale spørgsmål, Aarhus

Støtte og rådgivning i sociale spørgsmål, både enkeltstående spørgsmål og i længere forløb med støtte. De socialfaglige konsulenter i rådgivningen tilbyder også at bistå i kontakten til myndigheder og ved møder mellem brugeren og myndighedspersoner. Åben Rådgivning hører under Det Grønlandske Hus i Århus.

Læs praksisbeskrivelse

Pooq – rådgivning i sociale spørgsmål

Støtte og rådgivning om sociale forhold i Danmark og i forhold til dansk og grønlandsk lovgivning. Socialkonsulenterne bistår også i kontakten til det danske socialsystem og er bisiddere for grønlandske borgere. Socialkonsulenterne laver desuden opsøgende arbejde i samarbejde med en række sociale tilbud i København. Pooq hører under Det Grønlandske Hus i København.

Læs praksisbeskrivelse

Åben Rådgivning i sociale spørgsmål, Odense

Støtte og rådgivning til sociale og personlige problemstillinger, bistand til kontakt med myndigheder mv. Formålet med rådgivningen er at bygge bro mellem grønlandske borgere og danske myndigheder samt mellem grønlandske og danske offentlige institutioner. Rådgivningen hører under Det Grønlandske Hus i Odense.

Læs praksisbeskrivelse