Printlogo for Udsatte Grønlændere

Væresteder

Tilbud om samvær og aktiviteter, mulighed for at mødes om den grønlandske kultur og det grønlandske sprog. Også mulighed for rådgivning og vejledning om sociale problemstillinger.


Vaeresteder

Naapiffik København – mødested for udsatte grønlændere

Naapiffik er et socialt mødested og værested under Kofoeds Skole målrettet socialt udsatte grønlændere i København. Man kan få støtte og socialfaglig vejledning samt deltage i faste aktiviteter. Aktiviteterne har til formål at give brugerne nogle redskaber, der kan støtte og hjælpe dem til at tage de første skridt på vejen til et liv, der for dem selv er socialt acceptabelt og værdigt. Tilbuddet hører under Kofoeds Skole i København.

Læs praksisbeskrivelse

Værestedet Tamatta

Tamatta er et samværs- og aktivitetstilbud til grønlandske børn og voksne i Region Nordjylland. Aktiviteterne i Tamatta knytter sig til driften af værestedet, brugerne er fx med til at gøre rent og tilberede måltider.  Formålet er at bryde ensomhed og isolation samt at understøtte integration af grønlandske borgere, som flytter til Nordjylland. Tilbuddet hører under Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Læs praksisbeskrivelse

Naapiffik Aarhus – Det grønlandske Værested

Naapiffik er et værested med mulighed for samvær, aktiviteter og rådgivning. Tilbuddet har til formål at give udsatte grønlændere, der lever i hjemløshed og/eller misbrug, et trygt samlingssted, hvor de kan få hjælp til at navigere i det danske system. Tilbuddet er et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Aarhus Kommune.

Læs praksisbeskrivelse

Café ILIK – socialt mødested for unge grønlændere

Café ILIK er et mødested for unge grønlændere (18-30 år). Brugerne kan deltage i fælles aktiviteter og søge råd og vejledning hos socialrådgivere, som er tilknyttet caféen. Formålet er at hjælpe de unge til at få fodfæste i Danmark og at bygge bro mellem de unge grønlændere og det danske system. Tilbuddet hører under Det Grønlandske Hus i København.

Læs praksisbeskrivelse