Misbrugsbehandling

Grønlændere indgår almindeligvis i de samme behandlings- og rådgivningstilbud som andre danskere. Dog er der nogle få behandlingstilbud og AA-møder som udelukkende er for grønlændere.


Det er kommunen, der har ansvaret for behandling og rådgivning til alle med alkoholproblemer. Flere kommuner har driftsoverenskomst med private organisationer, der varetager behandlingen.

Anonyme Alkoholikere

Grundstenen i AA er møderne, hvor medlemmerne mødes for at støtte hinanden. Ingen behøver at afsløre sin identitet, deraf navnet Anonyme Alkoholikere. Normalt er der kun adgang for ædru alkoholikere til AA-møder. Alle kan komme til orde og tale, så længe de ønsker. Og mens man taler, må ingen afbryde eller stille spørgsmål. Mødelederen sørger for, at alle bliver hørt. Filosofien bag AA hviler på de 12 trin, som er en slags brugsanvisning i at leve det ædru liv. Reglerne skal bruges som en rettesnor til at gøre op med fortiden og ransage sig selv. Der betales intet kontingent.

Hope – for alkoholmisbrugere

Hope er en organisation udviklet med det udgangspunkt, at det skal være stedet, hvor alkoholstorforbrugere og pårørende kan møde ligestillede, fuldstændigt anonymt og uafhængigt af hvor i landet, de befinder sig.
Hos “De Frivilliges Netværk mod Misbrug”  kan du finde lokale muligheder for misbrugsbehandling og hjælp til dig, der er pårørende til en person med alkoholmisbrug.

Se mere på www.hope.dk

Behandling hos Frederiksberg Centeret

Frederiksberg Centeret tilbyder behandling til herboende grønlandske mænd og kvinder, som har et massivt misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler, og som har dårlige netværkskundskaber. Behandlingsdelen foregår på grønlandsk.

Læs mere på Frederiksberg Centerets hjemmeside målrettet grønlændere i Danmark med misbrugsproblematikker
Læs om Frederiksberg Centerets tilbud til herboende grønlændere i to pjecer – på dansk eller på grønlandsk
Læs om Frederiksberg Centerets tilbud om behandling: Frederiksberg Centeret Behandling 2012.

For mere information kontakt Frederiksberg Centeret

Udsatte Teamet Aalborg

Udsatte Teamet er et opsøgende behandlerteam, som fortrinsvis henvender sig til misbrugende grønlændere over 18 år i Aalborg Kommune, der udviser motivation for at påbegynde et intensivt og målrettet arbejde med sine misbrugsproblematikker. Teamet tilbyder en helhedsorienteret behandlingsindsats.

Du kan læse mere om Udsatte Teamet i Aalborg her.

Ambulant Minnesota behandling i Esbjerg

Målgruppen er herboende grønlandske mænd og kvinder, som har et massivt misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler. Der tales både grønlandsk og dansk på behandlingsstedet. Behandlingen foretages af Minnesota Consult i Esbjerg. Visitation til behandlingen sker gennem Værestedet Oqqumut.

For mere information kontakt Værestedet Oqqumut

Læs mere

Læs mere om misbrug og artikler om misbrug