Skole og uddannelse

Ikke alle grønlandske uddannelser er godkendt i Danmark. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om en given uddannelse kan bruges i forbindelse med jobsøgning eller lignende i Danmark.


De Grønlandske Huse: Vejledning og kollegier

De Grønlandske Huse fungerer som lokale vejledningscentre for de grønlandske studerende. Uddannelsesvejlederne hjælper typisk de kommende studerende med information om danske uddannelser, med optagelse på uddannelsesstederne og med boligsøgning.

De Grønlandske Huse i Aarhus og Odense har egen kollegieafdeling med værelser til 1. års studerende, det Grønlandske Hus i Aalborg har et antal ungdomsboliger, mens det Grønlandske Hus i København benytter kollegieværelser ude i byen.

Du kan hente mere information hos uddannelsesvejlederne i de enkelte De Grønlandske Huse.
Du kan få mere information om uddannelse i og uden for Grønland hos Det Grønlandske Selvstyre

Organisationen Grønlandske studerende i Danmark

Grønlandske studerende er organiseret i Avalak – Organisationen for grønlandske studerende i Danmark. Foreningen har fire lokalforeninger, der har til huse i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Lokalforeningerne fungerer som socialt bindeled mellem de grønlandske studerende i deres dækningsområder.

Læs mere om Avalak

Efterskoler i Danmark: Stipendier til herboende grønlandske unge

Efterskoleforeningen har med midler fra satspuljen samt fra Børne – og Undervisningsministeriet en stipendieordning. Stipendieordningen er en tilskudsordning til efterskoleophold for bl.a. ubemidlede økonomisk trængte herboende grønlandske unge.

Stipendierne kan søges af de unge f.eks. via en UU-vejleder. Betingelsen for stipendierne til unge med grønlandsk baggrund er, at den unge bor i Danmark samt at husstandsindkomsten svarer til det beløb, der berettiger til max. statsstøtte.

Læs mere om stipendieordningen og Efterskoleforeningens arbejde med børn med anden etnisk baggrund end dansk (herunder grønlandsk baggrund).

Allu

Allu er Foreningen Grønlandske Børns tilbud til grønlandske efterskoleelever i Danmark. Allu begynder i august 2015 og fortsætter foreløbigt til 2017. Frivillige unge arrangerer weekendtræf for en gruppe grønlandske efterskoleever bl.a. for at sikre, at de unge får et bredere netværk, får mulighed for at vedligeholde deres grønlandske sprog og for at de kan få et åndehul midt i en travl og “dansk” efterskolehverdag. Læs mere om ALLU (på dansk) og her.

Læs mere

Læs mere om beskæftigelse og aktivering og artikler mv. om beskæftigelse