Printlogo for Udsatte Grønlændere

Sygdom og trivsel

Både fysiske og psykiske sygdomme fylder blandt udsatte grønlændere i Danmark. Næsten halvdelen har forsøgt at tage deres eget liv.


På flere områder er der markante forskelle i sundhed, sygelighed og trivsel mellem socialt udsatte grønlændere og øvrige socialt udsatte i Danmark.

Langt flere udsatte grønlændere har et alkohol- og/eller hashmisbrug. Dobbelt så mange er hjemløse, og andelen der lever i fattigdom er også dobbelt så stor blandt socialt udsatte grønlændere sammenlignet med øvrige udsatte.

Fysiske sygdomme

Et liv med misbrug og for mange uden fast bopæl er hårdt. Udsatte grønlændere har ofte en dårligere sundhedsmæssig tilstand og en højere dødelighed set i forhold til andre. Mange har et svækket helbred i form af forskellige fysiske skavanker, som gør hverdagen plagsom. Det rækker fra tilbagevendende småsygdomme som forkølelse og hoste til alvorlig sygdom.

Næsten hver anden udsatte grønlænder lever med en langvarig sygdom, og omkring hver tredje er generet af smerter, som begrænser deres udfoldelsesmuligheder og begrænser dem i at gøre ting, som de ellers plejer. Mange har også problemer med tænderne. Det kan skyldes deres situation som udsatte i Danmark, men også at adgangen til tandlæge i Grønland er begrænset. Flere har problemer med tænderne allerede når de flytter til Danmark.

Psykiske sygdomme

Andelen af socialt udsatte grønlændere i Danmark med en kendt psykiatrisk diagnose er lille. Det kan skyldes, at grønlænderne ofte gør brug af deres sociale netværk og støtte fra venner og bekendte fremfor at søge hjælp i det offentlige sundhedssystem.

Seksuelle overgreb og vold

Fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgreb er store udfordringer for det grønlandske samfund. Mange især grønlandske kvinder har en lang historie med overgreb, som strækker sig helt fra den tidlige barndom. Overgrebene begås ofte af nære relationer som familiemedlemmer, partnere, venner og bekendte.

Vold og seksuelle overgreb hænger ofte sammen. Kvinder, som fra en tidlig alder har været udsat for overgreb, kan have svært ved at sætte grænser i de videre relationer. Der skal ofte deciderede livstruende overgreb til, før det sker.

Selvmord

Næsten halvdelen af socialt udsatte grønlændere i Danmark har inden for det seneste år forsøgt at tage deres eget liv. Det kan hænge sammen med, at selvmordsraten i Grønland er blandt de højeste i verden. Mennesker, som tidligere har forsøgt at begå selvmord, eller som er nære venner eller er pårørende til nogen, som har begået selvmord, er i højere risiko for at forsøge at begå selvmord.

Fakta om sygdom og trivsel

43 % af udsatte grønlændere drikker alkohol dagligt.

71 % har brugt hash inden for det seneste år.

9 % har et stofmisbrug.

15 % af socialt udsatte grønlændere har en diagnosticeret sindslidelse.

47 % har forsøgt at begå selvmord.

Kilder: Ahlmark, 2019.


Kilder til dette afsnit

Ahlmark, N. m.fl.  (2019): Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Pedersen, P. V. (2018): Socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet. Rådet for Socialt Udsatte.
Rådet for Socialt Udsatte (2016): Udsatte grønlandske kvinder i Danmark: En undersøgelse af kvindernes livssituation, problemer, ressourcer og behov
Sundhed.dk (2019): Personer i risiko for at forsøge selvmord. Patienthåndbogen.