Printlogo for Udsatte Grønlændere

Sundhed og sygdom

Både fysiske og psykiske sygdomme fylder blandt udsatte grønlændere i Danmark. Næsten halvdelen har forsøgt at tage deres eget liv.


De gennemgribende ændringer i det grønlandske samfund har givet nogle mennesker psykiske skrammer. Seksuelt misbrug, selvmord og alkoholmisbrug kan ifølge forskere fra Statens Institut for Folkesundhed være tre af symptomerne på de samfundsmæssige ændringer og kulturelle omvæltninger, som den grønlandske befolkning oplever i disse år. Grønlændere – også dem der bor i Danmark – har eller har ofte haft disse problemer tæt inde på livet.

Psykiske sygdomme

På trods af disse forhold er andelen af socialt udsatte grønlændere i Danmark med en kendt psykiatrisk diagnose lille. Det kan skyldes, at socialt udsatte grønlændere ofte gør brug af deres sociale netværk og støtte fra venner og bekendte fremfor at søge hjælp i det offentlige sundhedssystem (Ahlmark m.fl., 2019).

Høj selvmordsrate

Næsten halvdelen af socialt udsatte grønlændere i Danmark har inden for det seneste år forsøgt at tage deres eget liv. Det kan hænge sammen med, at selvmordsraten i Grønland er blandt de højeste i verden (Ahlmark m.fl.,  2019). Mennesker, som tidligere har forsøgt at begå selvmord, eller som er nære venner eller er pårørende til nogen, som har begået selvmord, er i højere risiko for at forsøge at begå selvmord (Sundhed.dk, 2019).

Fysiske sygdomme

Et liv med misbrug og uden fast bopæl er hårdt. Udsatte grønlændere har derfor ofte en dårligere sundhedsmæssig tilstand  end andre, og de har højere dødelighed set i forhold til andre.

Mange har et svækket helbred i form af forskellige fysiske skavanker, som gør hverdagen plagsom. Det rækker fra tilbagevendende småsygdomme som forkølelse og hoste til alvorlig sygdom. Næsten hver anden udsatte grønlænder lever med en langvarig sygdom, og omkring hver tredje er generet af smerter, som begrænser deres udfoldelsesmuligheder og begrænser dem i at gøre ting, som de ellers plejer. Mange har også problemer med tænderne.


Kilder til dette afsnit

Ahlmark m.fl.  (2019): Sundhedsprofil for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Pedersen, P. V. (2018): Socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet. Rådet for Socialt Udsatte.

Sundhed.dk (2019). Personer i risiko for at forsøge selvmord. Patienthåndbogen.