Printlogo for Udsatte Grønlændere

Om praksisbeskrivelserne

Tilbuddene til udsatte grønlandske borgere i Danmark består af mange forskellige indsatser. På siden her kan du læse om aktuelle og nyligt afsluttede tilbud.

Beskrivelserne har til formål at videregive information om praksis, indsatser og metoder til inspiration for fagprofessionelle. Praksisbeskrivelserne af enkelte tilbud giver et indblik i tilbuddenes arbejdsmåder, vidensgrundlag og metoder.

Beskrivelserne er bygget således op:

  • Kort overordnet beskrivelse af tilbuddet.
  • Teori og viden. Er praksis forankret i veldefineret teori og aktuelt bedste viden?
  • Virkning. Er der undersøgelser, som tyder på, at praksis har en positiv virkning for borgerne på et eller flere af de områder, der er sat som mål?
  • Beskrivelse. Er praksis systematisk beskrevet, fx i forhold til mål, målgruppe og aktiviteter?
  • Mål. Indeholder praksis klare og relevante mål for borgernes udvikling eller tilbuddets målsætning?
  • Faglig refleksion. Understøtter praksis en fælles professionel faglig refleksion?
  • Samarbejde på tværs. Hvordan samarbejdes der på tværs af faglighed samt med eksterne samarbejdspartnere?

Hvordan er praksisbeskrivelserne lavet?

Praksisbeskrivelserne er lavet på baggrund af en vidensafdækning i 2020 blandt organisationer og foreninger, der arbejder med socialt udsatte grønlændere. Organisationerne har svaret på en spørgeskemaundersøgelse og stillet materiale om indsatsen til rådighed.

Afdækningen er gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS for Socialstyrelsen. Rammen for vidensafdækningen og praksisbeskrivelserne er udviklet med inspiration fra principperne og kriterierne i Socialstyrelsens måleredskab Lovende Praksis. Organisationerne har godkendt beskrivelserne.

Gå til oversigtssiden