Printlogo for Udsatte Grønlændere

Aarhus

Det Grønlandske Hus – åben rådgivning

Det Grønlandske Hus tilbyder rådgivning om sociale spørgsmål på grønlandsk og dansk. Socialkonsulenterne kan blandt andet deltage i møder med sagsbehandlere, hjælpe med kontakt til offentlige instanser og rådgive, hvis man har det svært eller er i tvivl om det offentlige system. Socialkonsulenterne har tavshedspligt, og henvendelser må gerne være anonyme.
Læs mere om den åbne rådgivning
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52, 8000 Århus C
Tlf.: 8611 0288, mail: aarhus@glhus.dk

Naapiffik – værested for socialt udsatte grønlændere

Naapiffik er primært et værested for socialt udsatte grønlændere – men alle er velkomne. Her kan man få mad og rådgivning samt deltage i forskellige aktiviteter. Der er altid mindst to medarbejdere og frivillige til stede. Derudover har Det Opsøgende Team, gadesygeplejerskerne samt Center for Alkoholbehandling deres faste gang i huset. Der er også et tæt samarbejde med Østjyllands Politi. Værestedet drives af Kirkens Korshær i samarbejde med Århus Kommune.
Læs mere om Naapiffik
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Naapiffik – Det grønlandske værested, Spanien 61 A, 8000 Aarhus C
Tlf.: 2233 6944, mail: spanien@kkaarhus.dk

Tolkning

Det Grønlandske Hus i Århus tilbyder grønlandske borgere i Region Midtjylland hjælp til en tolk, fx i forbindelse med besøg hos lægen eller til møder med sagsbehandlere.
Læs mere om tilbuddet

Kontakt
Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52, 8000 Århus C
Tlf.: 8611 0288, mail: aarhus@glhus.dk

Gratis retshjælp

Det Grønlandske Hus tilbyder gratis retshjælp fra en advokat for grønlandske borgere i Region Midtjylland. Man kan søge råd om juridiske forhold, eksempelvis lejeforhold og ægteskabs- og samlivsforhold. Man skal bestille tid hos socialkonsulenterne i Det Grønlandske Hus og desuden lave en aftale om tolkehjælp, hvis man ikke taler dansk.
Læs mere om retshjælpen

Kontakt
Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52, 8000 Århus C
Tlf.: 8611 0288, mail: aarhus@glhus.dk

Terapi og rådgivningsterapi for nytilkomne grønlændere

Det Grønlandske Hus tilbyder grønlændere, som er flyttet til Danmark inden for de sidste fire år, et kortere terapi- og rådgivningsforløb med en psykolog. Formålet er at hjælpe de nytilkomne med at blive klogere på deres adfærdsmønstre samt give dem nye veje til mestring og livskvalitet. Samtaleforløbene foregår på dansk. Tilbuddet er for grønlændere i Region Midtjylland.
Læs mere om terapi- og rådgivningsforløbet
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52, 8000 Århus C
Tlf.: 8611 0288, mail: aarhus@glhus.dk

Anaanat – mødregruppe og netværk for nybagte familier

Anaanat er et netværk for nybagte grønlandske mødre og deres familier. Gruppen mødes med en medarbejder og en frivillig én gang om ugen. Kvinderne kan dele erfaringer og udfordringer med hinanden, stille spørgsmål til fagpersoner og få en bisidder med til møder. I forløbet får de blandt andet også besøg af en sundhedsplejerske, jordemoder og en talepædagog.
Læs mere om Anaanat
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Tlf.: 3585 8330, mail: fgb@fgb.dk 

BLiD – støtte til sårbare grønlandske familier

‘Et Bedre Liv i Danmark’ (BLiD) er et tilbud til sårbare grønlandske familier med børn i alderen 8-16 år. Her kan hele familien få hjælp til deres udfordringer. Det kan fx være at sikre deres børns trivsel eller at få kontakt til myndigheder og arbejdsmarkedet. BLiD tilbyder hjemmebesøg, som kan støtte forældrene ift. forældrerollen, skole-hjem-samarbejde, kontakt til kommunen mv. BLiD arrangerer blandt andet årlige weekendkolonier for børnene og familiecaféer. Tilbuddet har til formål at skabe et netværk af grønlandske familier samt at bygge bro mellem myndigheder, foreninger og andre tilbud, som hele familien kan have glæde af. To pædagogiske medarbejdere og en gruppe af frivillige står for at hjælpe familierne. Tilbuddet findes i flere byer.
Læs mere om BLiD
Læs praksisbeskrivelse

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Tlf.: 3585 8330, mail: fgb@fgb.dk

LivaRehab

LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til personer med følger af skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. Tilbuddet fokuserer på personer, der på grund af prostitutionsskader eller vold af seksuel karakter behøver støtte til rehabilitering og til at overkomme et familie- og arbejdsliv. LivaRehab tilbyder blandt andet landsdækkende anonym rådgivning, familiebehandling for forældre som har følgevirkninger af vold, overgren og/eller prostitution, mentorordning, ressourceforløb i samarbejde med jobcenter, virksomhedspraktikforløb samt vejledning og opkvalificeringsforløb. I årrække har LiveRehab også gennemført særlige forløb for grønlandske kvinder men tilbuddet henvender sig ikke kun til kvinder med grønlandsk baggrund.
Læs mere om LivaRehab

Kontakt
LivaRehab – Midtjylland, Sønder Allé 6, 2. sal, 8000 Aarhus
Tlf.: 5371 6106, mail: livarehab@liverehab.dk