Printlogo for Udsatte Grønlændere

Aarhus

Nedenfor finder du information om indsatser og tilbud i AarhusDet Grønlandske Hus i Aarhus

I Det Grønlandske Hus i Aarhus:

 • yder vi gratis rådgivning og vejledning til grønlændere bosiddende i Danmark
 • bistår vi danske offentlige og private institutioner om specielle forhold, der gør sig gældende for grønlændere i Danmark, generelt og personligt. Tilsvarende med grønlandske myndigheder om forholdene i Danmark
 • yder vi tolkeservice
 • laver vi i samarbejde med offentlige myndigheder projekter om og for grønlændere i lokalområderne

Det Grønlandske Hus i Aarhus fungerer i dag som en serviceinstitution for grønlændere i Danmark samt som kollegium for studerende på højere læreanstalter. Det Grønlandske Hus i Aarhus dækker Region Midtjylland. Huset er desuden involveret i flere projekter for socialt udsatte grønlændere i samarbejde med Aarhus Kommune og Kofoeds Skole.

Kontakt:
Det Grønlandske Hus i Aarhus
Dalgas Avenue 52
8000 Aarhus
E-mail: aarhus@glhus.dk

Besøgstjeneste

Besøgstjenesten er et tilbud til alle, der føler sig isolerede, svage, syge, ensomme og ældre bosat i Region Midtjylland. Grønlændere, som af forskellige grunde ikke selv ser sig i stand til at opsøge fællesskaber eller steder, hvor grønlandsk kultur udfolder sig.

De frivillige besøgsvenner kommer hos deres besøgsmodtager ca. én gang om ugen i et par timer, gerne en fast dag. Transportudgiften dækkes af Det Grønlandske Hus. Besøgsmodtageren og besøgsvennen aftaler selv hvad der skal ske, når besøgsvennen er der.

Hvis du ønsker at blive besøgsven eller få besøg, kan du læse mere om besøgstjenesten.

Kammak

Projekt Kammak har til formål at yde støtte, rådgivning og vejledning til socialt udsatte grønlændere i Aarhus i tæt samarbejde med den åbne rådgivning i Det Grønlandske Hus, opsøgende gadeteams og sundhedspersonale. Vi har særligt fokus på nytilflyttede grønlændere, som har brug for hjælp til at få fodfæste i Aarhus.

Kammaks kerneydelse er at fungere som bindeled mellem brugeren og de offentlige og private instanser, som brugeren er i kontakt med. Vi kan f.eks. være med som bisiddere til møder med sagsbehandlere, sundhedspersonale eller boligforeninger. I begrænset omfang er der mulighed for tolkning. Endvidere er Kammaks medarbejdere opsøgende i byens rum og på varmestuer, værtshuse og væresteder.

I Kammaks lokaler i M.P. Bruunsgade er der computere til rådighed, f.eks. til brug for boligsøgning, kontakt til det offentlige, jobsøgning m.v.

Hver onsdag har Kammak åben rådgivning og opsøgende arbejde i Trigeparken i samarbejde med Helhedsplanen for Triegeparken.

Medarbejderne i Kammak har tavshedspligt og ønske om anonymitet respekteres.

Kontakt:

Kammak
Spanien 61A, 1.
8000 Aarhus C

 

Søs Hald: 4016 4352

Sanne Helmer Petersen: 2048 1893

Åbningstid M.P. Bruunsgade: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 09.00 – 11.00

Åbningstid Beboerhuset Oasen i Triegeparken: Onsdag 09.00 – 12.00

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag 8.00 – 14.00
Torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 12.00


Kofoeds Skole, Aarhus

Skolen er et aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i Aarhus kommune.

Som elev har man mulighed for at:

 • deltage i gratis undervisning i mange forskellige fag
 • arbejde på skolens værksteder
 • få hjælp og oplæring på værkstederne
 • få råd og vejledning hos skolens socialrådgivere
 • deltage i spændende fællesarrangementer og studieture
 • spise med ved den fælles, gratis frokost
 • få glæde af pænt brugt tøj fra skolens tøjdepot

Kontakt:
Kofoeds Skole Aarhus
Toldbodgade 6, 1.+ 2. sal
8000 Aarhus C
ksaarhus@kofoedsskole.dk

Motion, EDB og andre aktiviteter

Grønlændere kan deltage i skolens aktiviteter på lige fod med skolens andre elever: Det kan være arbejde i håndværkerafdelingen eller i køkkenet og/eller undervisning på et eller flere undervisningshold i alt fra edb og engelsk til sang, motion og tegning/maleri.


Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn er en politisk uafhængig NGO (Non-Governmental Organization), der arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn og unge bosiddende i Grønland eller Danmark, kan leve et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder.

Foreningen Grønlandske Børn gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Kontakt: 
Foreningen Grønlandske Børn
Kulturhus Herredsvang
Kappelvænget 2
8210 Aarhus V

Allu

Allu er Foreningen Grønlandske Børns tilbud til grønlandske efterskoleelever i Danmark. Det begynder i august 2015 og fortsætter foreløbigt til 2017. Frivillige unge arrangerer weekendtræf for en gruppe grønlandske efterskoleever bl.a. for at sikre, at de unge får et bredere netværk, får mulighed for at vedligeholde deres grønlandske sprog og for at de kan få et åndehul midt i en travl og “dansk” efterskolehverdag. Kontakt allu@fgb.dk og læs mere på ALLU (på dansk)