Printlogo for Udsatte Grønlændere

Aalborg

Det Grønlandske Hus – åben rådgivning

Det Grønlandske Hus tilbyder rådgivning om sociale spørgsmål på grønlandsk og dansk. Socialkonsulenterne kan blandt andet deltage i møder med sagsbehandlere, hjælpe med kontakt til offentlige instanser og rådgive, hvis man har det svært eller er i tvivl om det offentlige system. Socialkonsulenterne har tavshedspligt, og henvendelser må gerne være anonyme.
Læs mere om den åbne rådgivning 

Kontakt

Det Grønlandske Hus i Aalborg, Vesterbro 79, 9000 Aalborg
Telefon: 9814 6800

Værestedet TAMATTA

Værested, hvor man kan slappe af i selskab med andre, spille spil og musik, spise mad eller bare drikke en kop kaffe. Værestedet tilbyder blandt andet gratis frokost, kaffe og te samt varm mad visse dage. TAMATTA arrangerer også fælles gåture, spildage, fælles sang mv. og viser nyheder fra Grønland.
Læs mere om TAMATTA

Kontakt
Det Grønlandske Hus i Aalborg, Vesterbro 79, 9000 Aalborg
Telefon: 9814 6800

Tolkebistand

Det Grønlandske Hus tilbyder tolkebistand via tolke, der er uddannet og godkendt af huset. Tolkene kan eksempelvis hjælpe i forbindelse med besøg hos lægen eller til møder med sagsbehandlere. Tolkebistanden afregnes med Det Grønlandske Hus i henhold til gældende takster fastsat af Justitsministeriet.
Læs mere om tolkebistand

Kontakt
Det Grønlandske Hus i Aalborg, Vesterbro 79, 9000 Aalborg
Telefon: 9814 6800

Inklusionsprojekt for unge grønlændere: Arctic Street Food

Arctic Street Food er et socioøkonomisk inklusionsprojekt, som giver frivillige unge med grønlandsk baggrund mulighed for at fortolke råvarer fra Grønland på en ny måde i samarbejde med en professionel kok. Formålet er at give de unge mulighed for at opdage deres kulturelle baggrund og derigennem kunne forholde sig til og være stolte af deres identitet.
Læs mere om Arctic Street Food og hold øje med kommende events på deres Facebookside

Kontakt
Det Grønlandske Hus i Aalborg, Vesterbro 79, 9000 Aalborg
Telefon: 9814 6800

Vejledning i uddannelse

I Det Grønlandske Hus tilbyder vejledning om uddannelse til studerende, efterskoleelver og uddannelsessøgende i Region Nordjylland. Uddannelsesvejledere kan hjælpe med valg af uddannelse og med at behandle og administrere ansøgninger om uddannelsesstøtte samt særydelser fra Grønlands Selvstyre. Det Grønlandske Hus har desuden samlet nyttige informationer og vejledninger til grønlandske studerende i Danmark om de specifikke uddannelsesmuligheder.
Læs mere om uddannelsesvejledningen

Kontakt
Det Grønlandske Hus i Aalborg, Vesterbro 79, 9000 Aalborg
Telefon: 9814 6800

Sisi – netværk for anbragte børn

Sisi er et tilbud for grønlandske børn (8-16 år), som er anbragt i Region Midt- og Nordjylland. Her samles børn og unge syv gange om året på weekendkolonier og en uges sommerlejr med aktiviteter og socialt samvær. Børnene har også mulighed for at tale om de ting, som kan være svære, når man er anbragt uden for hjemmet i en fremmed kultur. Formålet med netværket er at give det enkelte barn en oplevelse af tryghed og samhørighed – og en mulighed for at holde fast i sin grønlandske baggrund.
Læs mere om Sisi

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn, Balders Plads 1, 2200 København N
Telefon: 3585 8330, Mail: fgb@fgb.dk

Anaanat – mødregruppe og netværk for nybagte familier

Anaanat er et netværk for nybagte grønlandske mødre og deres familier. Gruppen mødes med en medarbejder og en frivillig én gang om ugen. Kvinderne kan dele erfaringer og udfordringer med hinanden, stille spørgsmål til fagpersoner og få en bisidder med til møder. I forløbet får de blandt andet også besøg af en sundhedsplejerske, jordemoder og en talepædagog. Mødregrupperne findes i flere byer.
Læs mere om Anaanat

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn
Telefon: 5210 0260, fgb@fgb.dk 

BLiD – støtte til sårbare grønlandske familier

‘Et Bedre Liv i Danmark’ (BLiD) er et tilbud til sårbare grønlandske familier med børn i alderen 8-16 år. Her kan hele familien få hjælp til deres udfordringer. Det kan fx være at sikre deres børns trivsel eller at få kontakt til myndigheder og arbejdsmarkedet. BLiD tilbyder hjemmebesøg, som kan støtte forældrene ift. forældrerollen, skole-hjem-samarbejde, kontakt til kommunen mv. BLiD arrangerer blandt andet årlige weekendkolonier for børnene og familiecaféer. Tilbuddet har til formål at skabe et netværk af grønlandske familier samt at bygge bro mellem myndigheder, foreninger og andre tilbud, som hele familien kan have glæde af. To pædagogiske medarbejdere og en gruppe af frivillige står for at hjælpe familierne. Tilbuddet findes i flere byer.
Læs mere om BLiD

Kontakt
Foreningen Grønlandske Børn
Telefon: 5210 0260, fgb@fgb.dk

Bo- og gadeteamet – Aalborg Kommune

Gadeteamet i er til stede i Aalborgs gademiljø og tilbyder råd og vejledning om eksempelvis kontanthjælp, ansøgninger til enkeltydelser og hjælp til at finde bolig. Gadeteamet består af opsøgende medarbejdere samt en gade sygeplejerske og deres indsats er særligt målrettet socialt udsatte, som har behov for akut hjælp. Både familie, venner og offentlige myndigheder kan rette henvendelse til Gadeteamet, som både kan møde borgeren på byens pladser eller i hjemmet.

Læs mere om Bo- og gadeteamet

Kontakt:  Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg
Telefon: 9931 313

StøtteKontaktPerson (SKP) teamet – Aalborg Kommune

StøtteKontaktPersonerne er et tilbud målrettet ensomme med et aktivt misbrug, som har behov for et længerevarende forløb. Formålet med teamet er at skabe kontakt til socialt udsatte, som ikke selv formår at søge hjælp og som ikke har en etableret kontakt til myndighederne, så de kan få den nødvendige støtte. Den ene af medarbejderne i teamet retter især sit arbejde mod hjemløse grønlændere og grønlændere med misbrug. Tilbuddet henvender sig ikke til borgere med en psykiatrisk diagnose.

Teamet rykker hurtigt ud ved akutte behov og det kræver ikke visitation, at modtage hjælp. Både borgere, pårørende og offentlige myndigheder kan rette henvendelse til teamet.

Læs mere om StøtteKontaktPersonerne

Kontakt

Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg
Telefon 9931 313